Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Dyndløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: IMAGO: Dyndløberen (Carabus clathratus) er en sort bille, med et på oversiden bronzeagtigt, af og til grønligt metalskær. Vingedækkerne er besat med nogle store, dybe og gyldne gruber, der oftest er kobberfarvede. Vingedækkerne har hvert 3 kraftigt ophøjede længderibber. Pronotum punkteret eller ryketpunkteret. Hovedet er glat, fint punkteret. Følehorn, underside og ben sorte. Længde 22-27 mm.

LARVE: Larvens farve sort, kropsformen bred. Hovedet og rygskjoldene fint og uregelmæssigt netridsede. Niende bagkropsled og halevedhængende groft kornede. Mundskjoldet er dybt udhulet, tværrynket med fremtrukket og indbugtet spids. På hver side med en køl. Følehornene lige så lange som kindbakkerne, 2. følehornsled en halv gang længere end første, 3. led lige så langt som 1. Kindbakkernes tand så bred som spidsen. Halevedhængene meget kraftige, takkerne lige store. Op til 30 mm.

Dyndløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Claus Lunde

Variation

: IMAGO: De danske biller er af underarten jansoni, som er en del mindre og på vingedækkerne mere hvælvet end nominatformen. Indenfor den "danske" underart er der variation i punktering af pronotum, farven af oversidens metalskær og farven på pronotums gruber.

Forveksling

: IMAGO: Kan muligvis forveksles med Guldpletløber (Carabus hortensis), men denne mangler dog de kraftigt ophøjede længderibber på vingedækkerne, oversidens metalskær. Derudover er vingedækkernes gruber hos Guldpletløber mindre.

LARVE: Larven kan forveksles med flere andre larver fra slægten Carabus.

Udbredelse

: Dyndløberen er sjælden i Danmark. Den er dog gennem tiden fundet spredt ud i det meste af landet, bortset fra Bornholm, hvor den endnu ikke er fundet.
Dyndløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: IMAGO: Imago er mest talrig i maj, men kan findes fra marts og indtil juli.

LARVE: Larven kan findes om foråret og i den tidlige sommer, da det er der, hvor formeringen foregår.

Tidsmæssig fordeling

af Dyndløber baseret på Naturbasens observationer:
Dyndløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dyndløber - månedlig fordeling

Biologi

: IMAGO: Imago lever som rovdyr og foretrækker fugtige områder, helst moseenge og fugtige strandfælleder. Overvintrer som imago nedgravet i et hulrum under en sten eller rod. Den voksne bille jager af og til i og under vandet for at skaffe sig føde.

LARVE: Larven er også rovdyr og lever skjult i de øverste jordlag. På marker, særligt ved vandet.

Levested

: IMAGO: Fugtige områder, primært moseenge og fugtige strandfælleder. Om vinteren nedgravet i hulrum under sten eller rødder.

LARVE: På marker, særligt ved vandet. I de øverste jordlag.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
G. Rye, Bertram, Danmarks fauna bind 1: Løbebiller, Forlaget G.E.C. Gad, 1908.

Hansen, Victor, Danmarks fauna bind 76: Løbebiller, Forlaget G.E.C. Gads, 1968.

Hansen, Victor, Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera), særtryk af Entomologiske meddelelser, 1964.

West, August, Fortegnelse over Danmarks biller, særtryk af Entomologiske Meddelelser, 1942.

Hansen, Michael, Katalog over Danmarks biller, Entomologiske meddelelser, 1996.

L. Luff, Martin & Gisle Larsson, Sven, The Carabidae (Coleoptera) Larvae of of Fennoscandia and Denmark, Brill, 1993.

Koch, K.C., Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie, 1. Goecke and Evers, Krefeld, 1992.

De senest indberettede arter i Naturbasen: