Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch
 • Fotograf: Ulf Bjerre
  Foto: Ulf Bjerre
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch

Atlas

: Guldpletløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: ca. 25 mm. En yderst karakteristisk løbebille, som straks kendes på rækkerne af gyldne fordybninger på dækvingerne (3 rækker på hver dækvinge). Grundfarven i øvrigt er metallisk brunviolet.
Guldpletløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jakob Sørensen

Variation

: Grundfarven varierer en smule, ligesom pletterne i enkelte tilfælde kan være ovre i det grønlige.

Forveksling

: Arten er - som en af de få løbebiller - nærmest umiskendelig

Udbredelse

: Guldpletløber er en østlig art i Danmark. Fra Østjylland og østpå er den særdeles almindelig, hvorimod den er sjælden længere vestpå. Den er generelt vidt udbredt i Skandinavien.
Guldpletløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Guldpletløber er virkelig en af de arter, man kan "skovle ind" i faldfælder i skovbunden. Arten træffes hele året, men de største "fangster" gøres i sommerhalvåret, hvor aktiviteten er størst.

Tidsmæssig fordeling

af Guldpletløber baseret på Naturbasens observationer:
Guldpletløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Guldpletløber - månedlig fordeling

Biologi

: Guldpletløber er nataktiv og jager regnorm m.v. i skovbunden. Reproduktion finder sted om efteråret, men ligesom hos flere andre Carabus-arter (og f.eks. hos fugleedderkopper, der alle har en lille mortalitet i voksenstadiet), dør dyret ikke nødvendigvis efter reproduktion. Således kan Guldpletløber blive adskillige år gammel og yngle flere gange

Levested

: Guldpletløber findes i lysåbne skove, men også på sandmarker under tilgroning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jørum P, 2006: Den danske rødliste. - redlist.dmu.dk

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,1.

De senest indberettede arter i Naturbasen: