Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus  Grahndin
    Foto: Claus Grahndin
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Sort Sandpiler overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-3,5 mm. Kroppen, følehornene og normalt også benene er helt sorte. Sidstnævnte kan dog have brunlige fødder og skinneben.

Kroppen er meget fint og utydeligt behåret. Hovedet er stort, mindst så bredt som pronotum og bagtil brat halsformet indsnøret. Øjnene er relativt små og tindingerne lange. Hovedet og pronotum er ret tæt og fint punkteret. Dækvingerne er tæt og kraftigt punkterede.

Sort Sandpiler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: Let kendelig fra andre sandpilere ved at kroppen, følehornene og i hvert fald lårene er helt sorte.

Anidorus nigrinus, som tilhører den nærtstående familie Aderidae, kan måske ligne lidt, men den er ligeledes lysere, med blandt brungul følehornsrod. Derudover er øjnene større, halsen bredere og pronotum anderledes formet.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet undtagen Vestjylland. Den er ret udbredt, men ikke almindelig.
Sort Sandpiler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes året rundt, men særligt april-september.

Tidsmæssig fordeling

af Sort Sandpiler baseret på Naturbasens observationer:
Sort Sandpiler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sort Sandpiler - månedlig fordeling

Biologi

: Primært tilknyttet sandbund ved stranden, hvor den kan findes under tang eller ved planterødder. Den kan dog også findes inde i landet på fugtig sandbund eller tørvebund.

Levested

: Strande, søbredder mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: