Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Hjalte Kjærby
  Foto: Hjalte Kjærby
 • Fotograf: Lene Christensen
  Foto: Lene Christensen
 • Fotograf: Steen Kryger
  Foto: Steen Kryger

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Forskellene mellem Lille møgbille (A. pusillus) og Hedemøgbille (A. coenosus) illustreret ved pile.

Atlas

: Lille Møgbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4,5 mm. En meget lille, ganske aflang møgbille, hvis dækvinger ofte giver et mørkt rødbrunt eller næsten sort indtryk. Scutellum er lille, pronotum er randet langs hele bagkanten, og langs bagskinnebenenes spids er børsterne langs underranden af uens længde. Ben og antenner er brunrøde. Hovedet er ensfarvet sort. Pronotum er ret tæt punkteret og sort, dog er forhjørnerne normalt brunligt gennemskinnelige. Bagføddernes første led er kun svagt udvidet mod spidsen, og bagskinnebenenes øverste endespore er slank og jævnt tilspidset. Endelig mangler scutellum en længdekøl.
Lille Møgbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lene Christensen

Variation

: Dækvingernes præcise farvetoning varierer, ligesom størrelsen også kan variere relativt meget.

Forveksling

: Med det blotte øje kan arten let forveksles med Hedemøgbille (Aphodius coenosus), som dog har et plumpt 1. fodled, stærkt udvidede bagskinneben med en meget bred øverste endespore. Et godt kendetegn er, at længden af mellemrummet mellem de to sidelister på bagskinnebenet er mere end det halve af afstanden mellem sidste sideliste og skinnebensspidsen. Hos coenosus er afstanden mellem sidesporerne væsentligt mindre. Min egen "formulering" er, at den nedeste sideliste på bagskinnebenet hos pusillus er placeret mere end halvvejs nede på skinnebenet, mens sidelisten hos Hedemøgbille ikke er placeret mere end halvvejs nede.

Andre kendetegn er, at Lille møgbille har helt flade kinder, ligesom stribningen på dækvingerne hos den er mere markeret end hos Hedemøgbille. Endvidere har scutellum hos Hedemøgbille en tydelig længdekøl, som Lille møgbille mangler.

Udbredelse

: Lille møgbille er vidt udbredt i Danmark, og den findes i hovedparten af Europa og Asien.
Lille Møgbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses især fra april til juni og igen sidst på sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Møgbille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Møgbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Møgbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lille møgbille lever i gødning, bl.a. fra køer, hjortevildt og får. I gødningen finder man ofte arten i de lidt tørre fraktioner, ofte i overgangen mellem skorpe og den mere flydende indmad. Arten overvinter som voksen og kommer frem allerede i april, hvorefter æglægning ret hurtigt finder sted i selve gødningen. Den nye generation dukker op efter midsommer, hvilket levner tid til endnu en generation - d.v.s. at arten i modsætning til de fleste andre møgbiller har to generationer årligt.

Levested

: Lille møgbille findes på græsland med dyregødning. Arten er især almindelig i fåregødning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & K. Henriksen: Biller VI - torbister. Danmarks Fauna 29. København, 1925

Landin, B. O., 1961: Ecological studies on dung beetles (Coleoptera: Scarabaeidae). Opusc. Entomol. Suppl 19: 1227

Ljungberg, H. & K. Hall, 2009: Nyckel till svenska dyngbaggar. Länsstyrelsen i Gotlands län. Uppsala. 33 pp.

De senest indberettede arter i Naturbasen: