Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Skulderplettet Sumpløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,8 mm.

Kroppen er overvejende sort eller brunsort. Pronotums siderande er gullige. På dækvingerne er skulderpletten, siderandene og ofte også sømmen gullige. Følehornene er mere eller mindre brunlige med lidt lysere rod og spids. Benene er gullige.

Følehornene er behårede fra 3. led. Benene er ret slanke, hos hannen er forføddernes 1.-3. led udvidede. Hovedet er hos hannen lidt mindre end hos hunnen. Pronotum er ca. 1,33 gange bredere end langt og betydeligt bredere end hovedet. Dækvingerne mangler punktur i stribemellemrummene, 3. stribemellemrum har 2 indstukne punkter.

Se følgende link for foto af høj kvalitet, hvor der kan zoomes ind på detaljer: danbiller.dk/beetle/4729

Skulderplettet Sumpløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ebbe Kristensen

Forveksling

: Den meget sjældne Storhovedet sumpløber (Badister dorsiger) ligner meget og er uden tvivl den største forvekslingsmulighed. Den adskilles ved at pronotum er ca. 1,5 gange bredere end langt og ved at hovedet er større, kun lidt smallere end pronotum. Derudover er den næsten altid større, idet den måler 4,8-6 mm. Se højkvalitetsbillede af arten her: danbiller.dk/beetle/4725

Mørk Damløber (Stenolophus mixtus) kan helt overfladisk ligne, men adskiller sig dog på mange punkter, blandt andet har den ikke lige så tydeligt markeret skulderplet og er større (5,3-6 mm). Se mere under denne art.

Udbredelse

: Almindelig i det meste af landet. I Vestjylland og Nordjylland er arten sjælden. Den er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestjylland og Bornholm.
Skulderplettet Sumpløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mest talrig om forsommeren, men den kan findes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Skulderplettet Sumpløber baseret på Naturbasens observationer:
Skulderplettet Sumpløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skulderplettet Sumpløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den foretrækker fugtig og noget skygget muldbund i skove, men kan dog også findes på mere lysåben bund. Den træffes typisk i løv og mos samt under sten.

Levested

: Primært løvskov på fugtig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste (2020):

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: