Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jens Larsen
    Foto: Jens Larsen

Atlas

: Platyrhinus resinosus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 9-12 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Følehornene er sorte. Benene og kroppen er overvejende sort og fløjlsagtigt behårede. Hovedet, dækvingernes spids samt spredte pletter på dækvingerne er hvidgråt behårede.

Følehornene er korte, med en tydeligt afsat 3-leddet kølle. Snuden og pronotum er lidt bredere end lange, sidstnævnte med en udvidelse på midten. Dækvingerne er aflange og parallelsidede, lidt bredere end pronotum.

Platyrhinus resinosus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Forveksling

: En karakteristisk art, der kun helt overfladisk kan ligne Hvidhovedet Bredsnudebille (Platystomos albinus). Den adskilles let ved kraftigere og længere følehorn, især hos hannen, og ved at 8. følehornsled er hvidt. Desuden har den en tydelig og stor hvid plet foran midten på hvert dækvinge og grundfarven er brun.

Udbredelse

: Arten er kendt fra Østjylland, Nordjylland, Sjælland og Lolland-Falster. Fra Sønderjylland og Fyn foreligger kun gamle fund. Den er ret udbredt i Nordøst- og Sydsjælland, men er derudover sjælden.
Platyrhinus resinosus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primært april-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Platyrhinus resinosus baseret på Naturbasens observationer:
Platyrhinus resinosus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Platyrhinus resinosus - månedlig fordeling

Biologi

: Den er tilknyttet ældre løvtræer, blandt andet bøg, birk og ask. Her lever larven i og omkring svampe som Bøge-Kulbær, Tøndersvamp, Stor kulsvamp m.fl. Det voksne dyr kan ofte ses kravle rundt på yngletræet.

Levested

: Ældre løvskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: