Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Cantharis lateralis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. Følehornene er rødgule og hovedet er fortil rødligt, bagtil sort. Pronotum er ensfarvet rødt og formen relativt firkantet, oftest svagt tilsmalnet bagud. Dækvingerne er sorte med behåring der dels er nedliggende og silkeglinsende og dels længere og opstående. Behåringen gør at dækvingerne fremstår mat grå. Benene er overvejende rødgule, men bagskinnebenene har centralt et sort bånd.
Cantharis lateralis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Pronotum kan sjældent have to sorte midtpletter. Bagskinnebenenes sorte bånd er varierende i udstrækning og kan i nogle tilfælde være utydelig eller muligvis mangle helt.

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk med det røde og meget firkantede pronotum, de tydeligt matgrå dækvinger samt de rødgule ben med bånd på bagskinnebenene, men kan måske forveksles med eksemplarer af Cantharis nigricans med svag midtplet på pronotum. C. nigricans adskiller sig dog fra lateralis ved at pronotum er tilsmalnet forud samt at pronotums sider er mere rundede og bredt afsatte. Desuden har nigricans oftest sorte baglårsspidser og i større udstrækning sorte bagskinneben.

Cantharis nigra og flavilabris kan måske også forveksles, men adskilles begge ved, at pronotum er tilsmalnet fremefter med mere rundede sider og at benene er ensfarvede rødgule. C. nigra adskilles yderligere ved det gule scutellum.

Cantharlis pellucida adskilles ligeledes ved den anderledes pronotumform samt de oftest helt sorte bagskinneben. Desuden er den meget større og måler 11-14 mm

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og forekommer hist og her. I Vestjylland er arten dog ikke set efter 1960.
Cantharis lateralis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses juni-juli med størst antal observationer omkring månedsskiftet.

Tidsmæssig fordeling

af Cantharis lateralis baseret på Naturbasens observationer:
Cantharis lateralis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cantharis lateralis - månedlig fordeling

Biologi

: Blødvinger tilbringer vinteren som store larver - sneorm - som gerne træffes oven på sneen i milde perioder, formentlig fordi det er en let fremkommelig vandringsvej. Larverne såvel som de voksne lever som rovdyr.

De voksne biller flyver tungt og er ganske lette at fange. De tilbringer megen tid i f.eks. skærmblomster, hvor de går på jagt og parrer sig.

Levested

: Den angives især at leve strandnært, f.eks. på strandenge og strandsumpe, men udbredelseskortet her på siden afslører tydeligt at den også sagtens kan findes langt inde i landet.

Træffes ofte på skærmblomster.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Biologi-afsnittet er kopieret fra felthåndbogen:

www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: