Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Michel Corvil
  Foto: Michel Corvil
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Lysplettet Barkløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,5 mm. Følehornene og benene er rødgule. Hovedet er sort eller sortbrunt, panden er glat på midten. Pronotum er rødbrunt eller brunt og har ofte lysere rande, baghjørnerne er udstående. Dækvingerne er sortbrune eller brune, hver dækvinge har 2 gule pletter hvoraf den forreste er tydeligt kantet, ofte næsten firkantet, den bagerste plet er lille og rund og er placeret ved sømmen.
Lysplettet Barkløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Bloch

Forveksling

: Kan forveksles med Fireplettet barkløber (Dromius quadrimaculatus), som dog let adskilles ved at dækvingernes forreste plet er aflangt oval, ved at den bagerste plet er større og dækker hele spidspartiet, ved at pronotums baghjørner ikke er udstående og ved at panden har et tydeligt rynket midtparti. Desuden er den væsentligt større, minimum 5,6 mm.

Den sjældne Risgærdebarkløber (Philorhizus quadrisignatus) kan også forveksles, men den adskiller sig ved at hovedet er pludselig tilsmalnet lige bag øjnene, ved at den bagerste er større i udstrækning og dækker hele spidspartiet og ved at pronotums baghjørner ikke er udstående

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Lysplettet Barkløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Da den overvintrer som voksen kan den findes året rundt. Billen er aktiv fra foråret til efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Lysplettet Barkløber baseret på Naturbasens observationer:
Lysplettet Barkløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lysplettet Barkløber - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært på nåletræer, især fyr, sjældnere på løvtræer. Her findes den på grene og under bark. Overvintringen foregår under barken.

Levested

: Nåleskove eller uden for skov på mindre grupper af træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: