Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh

Atlas

: Cryptocephalus pusillus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm. Hovedet er rødgult med et smalt sort parti bagerst. Pronotum er rødgult, undertiden dog med mørkere tegning. Dækvingernes farve kan variere fra at være næsten ensfarvede gullige med kun en mørkere søm og skulderbule til sorte med kun lysere bagrand. Oftest er dækvingerne mere eller mindre gullige med, foruden den ovennævnte tegning, en sort plet bag midten på hver dækvinge. Benene er rødgule mens følehornene er sorte med rødgul rod. Kroppens underside er overvejende sort, med lysere for- og mellembryst.

Kroppen er kraftigt hvælvet. Pronotum er blankt og glat. Dækvingerne er ca. 1,5 gange så lange som tilsammen brede og over dobbelt så lange som pronotum. Yderligere er de omtrent parallelsidede eller lidt udvidede omkring midten. Punktstriberne er regelmæssige og bliver bagtil tydeligt finere samt mere eller mindre udviskede.

Cryptocephalus pusillus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gunnar Knudsen

Variation

: Det er typisk hannerne der er de mørkeste, mens hunnerne har helt eller delvist gullige dækvinger. Derudover har hannen længere følehorn, som er ca. så lange som kroppen, mens de hos hunnen kun er ca. så lange som dækvingerne. Derudover er hannen lidt slankere end hunnen. Se kønsforskellen på billedet her: www.fugleognatur.dk/gallery...

Forveksling

: Individer med den normale farvetegning bestående af mere eller mindre gullige dækvinger, men en sort plet bag midten, bør ikke kunne forveksles med andre arter.

Lyse individer kan forveksles med Cryptocephalus fulvus. Hos den er dækvingerne højst dobbelt så lange som pronotum og punktrækkerne er bagtil kraftigere end hos pusillus og ikke udviskede. Ofte vil også fundstedet kunne afgøre arten, da C. fulvus lever på urter i modsæting til C. pusillus.

Mørke individer (typisk hanner) kan forveksles med den meget sjældne Cryptocephalus rufipes, som altid har sorte dækvinger med fortil gul siderand. Den ligner rigtig meget, men kan adskilles ved at have slankere dækvinger, som er ca. 1,7 gange så lange som tilsammen brede. Derudover er dækvingerne bredest langt bag midten. C. rufipes lever på glatbladede arter af pil.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Cryptocephalus pusillus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra sidst i juni til september.

Tidsmæssig fordeling

af Cryptocephalus pusillus baseret på Naturbasens observationer:
Cryptocephalus pusillus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cryptocephalus pusillus - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på løvtræer, oftest rød-el og birk, men den kan også findes på pil, eg og hassel. Arterne i denne slægt kommer ofte kun frem i varmt og solrigt vejr med rolige vindforhold.

Levested

: Steder med ovenstående træarter. Dog foretrækker den halvskyggede lokaliteter, og findes derfor ikke så ofte på enkeltstående træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

De senest indberettede arter i Naturbasen: