Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Bente  Holm-Petersen
    Foto: Bente Holm-Petersen
  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter

Atlas

: Rødhovedet Kardinalbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 10-14 mm. Både dækvinger, pronotum, scutellum og hovedet er helt røde. Hovedet er bagtil stærkt indsnøret. Benene og følehornene er sorte. Følehornene er hos begge køn kamdannede, hos hannen er kamdannelserne længere og smallere end hos hunnen.

Larverne kendes fra hinanden på halespidserne:

lange lige spidser: sorthovedet

korte lige spidser: rødhovedet

lange indbuede spidser: lille

www.fugleognatur.dk/gallery...

Rødhovedet Kardinalbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Andersen

Forveksling

: Arten er karakteristisk med det røde hoved og scutellum. Vores to andre arter af kardinalbiller har sort scutellum og hoved og bør ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele, men er mest udbredt i de østlige egne og den østlige del af Jylland.
Rødhovedet Kardinalbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne dyr ses maj-juni, flest i slutningen af maj og starten af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Rødhovedet Kardinalbille baseret på Naturbasens observationer:
Rødhovedet Kardinalbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødhovedet Kardinalbille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever primært af det døde vækstlag under bark på døde løvtræer, men lever også af rov. Larvetiden er ca. 2 år. Efter overvintring forpupper larverne sig og klækker i maj og juni. De voksne dyr er nektarsøgende og træffes bl.a. på hvidtjørn og skærmplanter.

Levested

: Løvskove med dødt ved. Larven lever især i ask.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1945: Danmarks Fauna 50 - Biller XII. Heteromerer

Den danske rødliste:

www2.dmu.dk...data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: