Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Mecinus pascuorum overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 1,5-2 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Kroppen er sort, ofte med et skråt rødligt længdebånd på dækvingerne. Oversiden er dækket af tæt grålig eller hvid behåring, som hovedsagligt er nedliggende. På dækvingerne er den nedliggende behåring dog iblandet skråt opstående hår. Lårene er sorte mens skinnebenene og fødderne normalt er rødlige. Følehornene er rødlige med mørkere kølle og ofte også mørke ydre svøbeled (leddene inden køllen).

1. følehornsled er over dobbelt så langt som 2. følehornsled. Snuden er svagt krummet og næppe tilsmalnet mod spidsen, hos hannen lidt kortere end pronotum, hos hunnen ca. så lang som pronotum. Pronotum er bredest ved roden og her kun lidt smallere end dækvingerne ved skuldrene. Dækvingerne er ret korte og har punktstriber.

Mecinus pascuorum
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Thomas

Forveksling

: Ved første øjekast minder den om flere andre små snudebiller. De mest sandsynlige forvekslingsmuligheder er Gymnetron labile, G. rostellum og Tychius picirostris.

G. labile adskilles ved at dækvingernes rødlige tegning er anderledes formet og ved at dækvingernes hvide behåring primært er begrænset til den røde tegning. Derudover er 1. følehornsled kortere og ikke over dobbelt så langt som 2. følehornsled.

G. rostellum har tydeligere opstående og hvid behåring på dækvingerne. Generelt er behåringen normalt mere spredt end hos pascuorum og dækvingerne er helt sorte. Derudover er pronotum svagt tilsmalnet bagerst og er her tydeligt smallere end dækvingerne ved skuldrene.

Tychius picirostris er væsentligt slankere og har tydeligt tilsmalnet pronotum bagtil. Derudover er følehornskøllen hos denne art tydeligt længere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er meget almindelig.
Mecinus pascuorum - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan findes året rundt, men er mest talrig om sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Mecinus pascuorum baseret på Naturbasens observationer:
Mecinus pascuorum - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mecinus pascuorum - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på arter af Vejbred (Plantago sp.).

Levested

: Overdrev, vejskråninger og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

De senest indberettede arter i Naturbasen: