Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Klaus Bek Nielsen
    Foto: Klaus Bek Nielsen
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel

Atlas

: Blank Myrebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 7-10 mm. Benene og følehornene er sorte, sidstnævnte er hos begge køn tydeligt savtakkede. Hos hannen er hele kroppen blankt sort eller blåsort, hos hunnen er pronotum rødt. Hele oversiden har sort og opstående behåring. Pronotum er cylindrisk, ca. 1/3 længere end bredt, bredest lidt foran midten og lidt tilsmalnet bagtil. Dækvingerne har punktstriber, der bliver svagere mod spidsen. Dækvingerne er hos hannen kun svagt udvidede bagtil, hos hunnen tydeligt udvidede.
Blank Myrebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Med den meget slanke form og savtakkede følehorn bør den ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland. Ret udbredt på øerne, sjældnere i Jylland.
Blank Myrebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli

Tidsmæssig fordeling

af Blank Myrebille baseret på Naturbasens observationer:
Blank Myrebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blank Myrebille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i løvtræ, blandt andet eg og bøg. Her ernærer den sig af andre trælevende larver, især borebillelarver. Om dagen kan det voksne dyr ses kravle rundt på træstammerne

Levested

: Ældre løvskov, parker og gamle haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: