Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen

Atlas

: Bleggul Sivløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: 3,4-3,8 mm. Kendelig ved den gullige krop med sort hoved samt ved at pronotums baghjørner ikke er udstående og 4. fodled er simpelt (ikke tvelappet).

Følehorn og ben er gullige mens hovedet er sort. Pronotum er rødgult og meget jævnt tilsmalnet bagud. Dækvingerne er gule, ofte med smalt brunlig søm.

Bleggul Sivløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Største forvekslingsmulighed er Demetrias atricapillus, som adskilles ved at have tydeligt tvelappet 4. fodled samt smallere og længere pronotum med udstående baghjørner.

Slægtens andre arter ligner meget i kropsform, men de har alle udbredte sorte aftegninger på dækvingerne og bør derfor ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Bleggul Sivløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Findes oftest i yngesæsonen i foråret. Mest fåtallig i sommeren indtil den nye generation kommer frem i efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Bleggul Sivløber baseret på Naturbasens observationer:
Bleggul Sivløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bleggul Sivløber - månedlig fordeling

Biologi

: Yngler i foråret og den nye generation kommer frem i efteråret. Overvintrer som voksen, blandt andet under bark.

Levested

: Arten er ikke kræsen i sit valg af levested og kan blandt andet findes på overdrev, enge og i klitter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

De senest indberettede arter i Naturbasen: