Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Jonas Lutz
    Foto: Jonas Lutz

Atlas

: Lille Maskebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-8 mm. Kendetegnet ved røde dækvinger og sort pronotum med forbybede felter, i kombination med sorte følehorn med lyst endeled.

Følehornene er kraftige, 3. led meget længere end 2. led. Følehornene er hos hannen ca. så lange som dækvingerne, hos hunnen i hvert fald halvt så lange som kroppen. Benene og hovedet er sort. Pronotum har en række forbybede felter der hver er adskilte af ophøjede ribber. Yderrandene er ligeledes ophøjede. Dækvingerne er langstrakte og parallelsidede med ophøjet søm- og sideribbe. Mellem disse ribber er der 4 ophøjede længderibber, hvert mellemrum med to rækker af tætstillede firkantede gruber.

Lille Maskebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Følehornenes farve varierer lidt. Både det sidste og de to sidste led kan være lyse.

Forveksling

: Den eneste forvekslingsmulighed er Sortbrystet maskebille (Pyropterus nigroruber) som let adskilles ved at endeleddene er sorte samt at 3. følehornsled kun er meget lidt længere end 2. led.

De øvrige danske maskebiller har alle rødt eller delvist rødt pronotum og kan derfor ikke forveksles.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland, Nordvestjylland, Nordvestsjælland og Bornholm. Ikke almindelig, lokalt dog ret udbredt.
Lille Maskebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juli-september

Tidsmæssig fordeling

af Lille Maskebille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Maskebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Maskebille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i trøsket ved af diverse løvtræer, blandt andet i hule træer og stubbe.

Levested

: Primært i gammel løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: