Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn

Atlas

: Odeles marginata overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-5,5 mm. Benene er sorte eller brunsorte, ofte med lysere fødder og skinneben. Følehornene er sorte med normalt delvist lyst 1. og 4. led samt helt lyst 2. og 3. led. Hovedet er sort eller sortbrunt. Pronotums midte er sort, mens siderne er bredt brungule. Dækvingerne er hos hannen brungule med sort søm, spids og siderand, hos hunnen helt sorte.

Hannens følehorn er kraftigere end hunnens. Pronotum er fremtefter jævnt rundet, således at forhjørnerne er helt forsvundne, baghjørnerne er tydeligt afsatte. Hos hannen er pronotum 1,5 gang så bredt som langt, hos hunnen dobbelt så bredt som langt. Oversiden er dækket af lys, ikke helt nedliggende behåring

Odeles marginata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Arten bør som udgangspunkt ikke kunne forveksles med andre arter. Lys Bækbille (Elodes minuta) og Elodes tricuspis ligner en del i formen, men adskilles blandt andet let ved det helt lyse pronotum.

Stor Sumpbille (Microcara testacea) kan have sort midtplet på pronotum, men mangler dækvingernes sorte aftegninger. Derudover har den lyse ben.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Nordvestjylland. Desuden er foreligger der kun ældre fund fra Nordjylland, Lolland-Falster og Nordøstsjælland.
Odeles marginata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne dyr ses april-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Odeles marginata baseret på Naturbasens observationer:
Odeles marginata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Odeles marginata - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i mindre vandløb. Det vokse dyr kan træffes på vegetation i umiddelbar nærhed heraf.

Levested

: Ved vandløb i eller i nærheden af skov. Den nævnes især at foretrække overskyggede og stenede skovbække.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

De senest indberettede arter i Naturbasen: