Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Steppeløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-5,6 mm. Kroppen er rødbrunlig eller brunsort, dog altid med mere eller mindre rødbrunlig dækvingerod. Benene og følehornene er rødgule.

Panden har på hver side nær øjnenes inderrand 2 børster. Pronotum er meget bredere end langt, med jævnt rundede sider og afrundede baghjørner. Dækvingerne har fine længdestriber, som kun er meget fint og utydeligt punkterede. 3. stribemellemrum har 2 indstukne punkter og sømmen er bagtil lidt ophøjet. Dækvingerne er korte og dækker ikke bagkropsspidsen. Forskinnebenenes yderside er beklædt med torne og endesporen er lang.

Steppeløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Kratgrotteløber (Trechus obtusus) og Markgrotteløber (Trechus quadristriatus) er nok de største forvekslingsmuligheder. De har noget smallere pronotum og mangler torne på forskinnebenenes yderside. Derudover er dækvingernes striber svagere, af hvilke de ydre er helt utydelige og hovedet har længdefurer på panden.

Arter som Planløber (Olisthopus rotundatus) og Lille Kamløber (Synuchus vivalis) har noget anderledes pronotumform og adsiller sig generelt på mange punkter.

Oval Grotteløber (Epaphius secalis) har tydeligt punkterede punktstriber.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet, men er relativt sjælden.
Steppeløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-september. I vinterhalvåret er den flere gange fundet i stormopskyl efter højvande.

Tidsmæssig fordeling

af Steppeløber baseret på Naturbasens observationer:
Steppeløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Steppeløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på tør og solåben sand- eller grusbund uden for meget vegetation.

Levested

: Næsten udelukkende kystnært, f.eks. i klitter, på sandede overdrev, strande mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: