Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Lille Fyrresnudebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4,5-6,5 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Overvejende brun eller rødbrun. Oversiden er dækket af gule og hvide skæl. På pronotum skælklædningen næsten udelukkende hvid. Dækvingernes skælklædning danner et tværbånd foran midten og et bagved midten. Det forreste er helt gult, mens det bagerste bliver hvidt mod sømmen. Den øvrige, mere spredte skælklædning er ligeledes gul mod siderne og hvid mod sømmen.

Lårene er utandede. Snuden er hos hannen lidt kortere end pronotum, hos hunnen ca. så lang som pronotum. Pronotum er bredest ved roden og herfra tilsmalnet fremefter. Dækvingerne har ret kraftige punktstriber.

Lille Fyrresnudebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Brian Willum Petersen

Forveksling

: Den ligner Danmarks 2 andre Pissodes-arter, nemlig Stor Fyrresnudebille (Pissodes pini) og Pissodes validirostris. Førstnævnte adskilles ved kun at have gul skælklædning og smallere tværbånd bagtil på dækvingerne. Desuden har den kraftigere punktstriber på dækvingerne og pronotum er bredest noget foran midten. Den er større idet den måler 6,5-8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Den væsentligt mere almindelig end Lille Fyrresnudebille.

P. validirostris har en smallere kropsform, mindre buet bagrand på pronotum og svagere punktstriber. Desuden er snuden hos begge køn kortere end pronotum og dækvingernes forreste tværbånd er smallere og mindre tydeligt. Den er meget sjælden og rødlistet VU.

Ved første øjekast kan den måske ligne arter i slægten Hylobius, heriblandt Stor Nåletræsnudebille (Hylobius abietis), men de har væsentligt anderledes pronotum- og dækvingetegninger og anderledes kropsform, blandt andet smallere pronotum. Desuden er følehornene hos disse arter indledede nær spidsen af snuden, mens de ved Pissodes er indledede nær midten.

Udbredelse

: Arten angives at være ret udbredt i de danske fyrreplantager, men ikke almindelig. Den er fundet i alle landsdele undtagen Fyn og Lolland-Falster. I Sønderjylland og Nordvestjylland foreligger dog kun ældre fund.
Lille Fyrresnudebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Fyrresnudebille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Fyrresnudebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Fyrresnudebille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på fyr. Æggene lægges især på yngre træer, som er svækkede, f.eks. grundet svampeangreb. Larven lever i barken.

Levested

: Fyrreskove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: