Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Rødskuldret Smælder overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6,5-8 mm. Let kendelig ved den sorte krop med en rød skulderplet på hvert dækvinge.

Følehornene er sorte med brunlig rod, svagt savtakkede fra 4. led. Benene er brunlige med lysere fødder. Pronotum er lidt bredere end langt med fin og meget spredt punktur. Baghjørnerne er korte med stump spids. Dækvingerne er bredest bag midten, her tydeligt bredere end pronotum.

Hele oversiden er fint og tyndt brungult behåret.

Rødskuldret Smælder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Skulderpletten varierer i størrelsen. Meget sjældent kan dækvingerne være helt røde.

Forveksling

: Med de røde skulderpletter kan den ikke forveksles med andre arter.

Blank vedsmælder (Hypoganus inunctus) kan have ensfarvede rødlige dækvinger og ligner den sjældne rødvingede variant af Rødskuldret smælder en del. Blank vedsmælder adskilles dog let ved langt bagudtrukne og betydeligt spidsere pronotumbaghjørner.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele. En relativt sjælden art.
Rødskuldret Smælder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan findes i puppekammeret under bark og mos fra sensommeren og indtil foråret. Det voksne dyr er aktivt maj-juni og kan her findes på og omkring værtstræet.

Tidsmæssig fordeling

af Rødskuldret Smælder baseret på Naturbasens observationer:
Rødskuldret Smælder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødskuldret Smælder - månedlig fordeling

Biologi

: Arten foretrækker eg, men er også fundet i naur, lind, bøg og rød-el. Findes især under mos og barkskæl på ældre og levende træer, hvor den lever som rovdyr. Den kan dog også findes i døde grene og stammer.

Larven forpupper sig sidst på sommeren. Snart efter klækker det voksne dyr, som forbliver i puppekammeret vinteren over.

Levested

: Primært gamle og lysåbne løvskove, især egeskove og egekrat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1966. Danmarks Fauna 74 Biller XXIII. Smældere og pragtbiller. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

elateridae.co.uk:

elateridae.co.uk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: