Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Kornet Løber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: ca. 20 mm. En af de mindre Carabus-arter. Den er svagt kobber-grøn-gylden-brun. Antennerne er sorte. Mellem hver af dækvingernes striber har den en række kraftige, aflange forhøjninger, der virkelig giver arten et mønstret udseende. Pronotum er formet, så det nærmest ligner en gang bøjet metal; baghjørnerne vender nærmest halvt opad.
Kornet Løber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Faurbye

Variation

: Som hos andre metalskinnende arter kan der være en vis variation i skinnets præcise nuance.

Forveksling

: Arten kan muligvis forveksles med den meget sjældne Overdrevsløber, (C. cancellatus), men dennes første antenneled er rødligt, ligesom levestedet er vidt forskelligt.

Udbredelse

: I Skandinavien er Kornet løber primært en sydlig art, men her er den til gengæld også særdeles almindelig. I Danmark er den vidt udbredt.
Kornet Løber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kornet løber ses året igennem.

Tidsmæssig fordeling

af Kornet Løber baseret på Naturbasens observationer:
Kornet Løber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kornet Løber - månedlig fordeling

Biologi

: Kornet løber er et rovdyr, som jager om natten. Den yngler i foråret, og larverne udvikler sig i løbet af sommeren. De voksne biller overvintrer, f.eks. under bark, træstubbe og sten, hvor arten også "overdager". Arten kan formentlig yngle flere gange.

Levested

: Kornet løber er en fugtigbundsart, som findes talrigt langs søer og åer samt i fugtige skove på rig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,1.

De senest indberettede arter i Naturbasen: