Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen

Atlas

: Strophosoma sus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3,5-4,3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er sorte og alle lår er utandede. Følehornene er sorte eller sortbrune. Oversiden er overvejende blankt sort og nøgen med spredte gyldentskinnende skæl, som kun langs dækvingernes sider, og undertiden sømmen, er mere tætstillede. I øvrigt har oversiden enkelte spredte og hvide nedliggende hår.

Snuden er bred, øjnene er stærkt hvælvede og kraftigt udstående. Pronotum er bredere end langt og har en svag men tydelig midtfure. Dækvingerne har kraftige og regelmæssige punktrækker

Strophosoma sus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Sørensen

Forveksling

: Med den blankt sorte overside med den ovenfor nævnte skælklædning, de kraftigt udstående øjne og den brede snude, bør den ikke kunne forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af Jylland og Sjælland. På Fyn er den ikke fundet efter 1960. Ret udbredt i Jylland, sjælden på Sjælland
Strophosoma sus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september

Tidsmæssig fordeling

af Strophosoma sus baseret på Naturbasens observationer:
Strophosoma sus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strophosoma sus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever som voksen på Hedelyng og Klokkelyng. Larven lever i jorden.

Levested

: Heder
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: