Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard
  • Fotograf: Torben Overgaard
    Foto: Torben Overgaard

Atlas

: Smuk Metaljordløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 11-15 mm. Altså en pænt stor løbebille. Varmt iriserende i farven, oftest i blå- eller grønlige nuancer, men undertiden kan den også være mindre skinnende. Antenner og ben er kulsorte, om end pigge på skinneben og fødder kan være brunlige. Inden for baghjørnerne på pronotum har arten to tydelige, lange parallelle furer.
Smuk Metaljordløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ulf Bjerre

Forveksling

: Arten forveksles måske med Lille metaljordløber og Bred metaljordløber, men kendes altid på de helt sorte antenner, hvor Lille og Bred metaljordløber har rødlige inderste antenneled.

Udbredelse

: Arten er udbredt, men ofte noget lokal og i hvert tilfælde langt mindre hyppig end Lille metaljordløber. Den findes over hele landet, dog sjældent mod NV.
Smuk Metaljordløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan i princippet træffes året igennem, men f.eks. i faldfælder træffes den hyppigt fra april til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Smuk Metaljordløber baseret på Naturbasens observationer:
Smuk Metaljordløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smuk Metaljordløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den ernærer sig som rovdyr og går bl.a. på myrer, larver og edderkopper. Yngletiden er fra maj til august, og larverne overvintrer. Mange voksne overlever den første reproduktion og går i vinterdvale, inden de yngler for anden gang foråret efter.

Levested

: Smuk metaljordløber er en art, som man typisk finder på sandmarker, overdrev og heder, hvor den sine steder kan være meget talrig. Om dagen holder den sig i skjul, gerne under vissent græs, men ind imellem træffes den dog frit fremme, dog langt sjældnere end Lille metaljordløber.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: