Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gorm Pilgaard Jørgensen
    Foto: Gorm Pilgaard Jørgensen
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin

Atlas

: Lille Pupperøver overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 16-22 mm. Kroppen har mørkt, typisk bronzefarvet metalskær, som langs siderandene på pronotum og dækvingerne oftest bliver mere grønligt. Følehornene og benene er sorte.

Følehornenes 2. led er meget kort, mens 3. led er meget langt. Pronotum er ca. dobbelt så bredt som langt og tæt rynketpunkteret, bagtil på hver side med en grube nær sideranden. Pronotums sider er fortil stærkt rundede, bagtil indbuede lige foran baghjørnerne. Dækvingerne er brede, hver med 16 striber, der er forbundne af tværrynker. Dækvingernes 4., 8. og 12. stribemellemrum har rækker af fordybede punkter.

Lille Pupperøver
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Den eneste anden Calosoma-art med bagtil indbuede pronotumsider er Stor Pupperøver (Calosoma sycophanta), men den adskilles let ved at have smukt metalblå eller sortblå forkrop og guldgrønne dækvinger.

Strandpupperøver (Calosoma auropunctatum) kan have lignende farvetegning, men den har ikke indbuede pronotumsider bagtil, og baghjørnerne er fuldstændigt rundede, mens de hos Lille Pupperøver er vinklede og tydeligt afsatte. Pronotums sider er i øvrigt ikke lige så stærkt rundede som hos Lille Pupperøver. Endelig er den slankere og større (22-30 mm).

Pronotums form adskiller den også fra alle Carabus-arter, som i øvrigt har væsentligt smallere dækvinger end Lille Pupperøver.

Udbredelse

: Arten er efter 1960 kendt fra Nordvest-, Nord- og Østjylland, Fyn, Nordøstsjælland og Lolland-Falster. Det er en sjælden art, som er rødlistet EN i Danmark. Arten er truet af formindskelsen af arealer med sammenhængende egeskov og fragmentering af levestederne, ligesom træopvækst og tilplanting, som ødelægger de lysåbne forhold arten er afhængig af, er en trussel mod arten. Arten findes i dag formentlig kun på 4-5 lokaliteter. Gamle fund foreligger fra Vest- og Sønderjylland samt Nordvest- og Sydsjælland.
Lille Pupperøver - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det er i høj grad et forsommerdyr, som er aktiv fra sidste halvdel af maj til starten af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Pupperøver baseret på Naturbasens observationer:
Lille Pupperøver - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Pupperøver - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet lysåben løvskov, helt overvejende egeskov. Voksne dyr lever i træerne, hvor de ernærer sig af larver og pupper af sommerfugle, særligt målere og viklere. Larven lever på jorden. Arten er dagaktiv og flyver gerne i varmt solskinsvejr.

Levested

: Lysåben løvskov, primært egeskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,1.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: