Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Gunnar Knudsen
    Foto: Gunnar Knudsen
  • Fotograf: Lars Thomas
    Foto: Lars Thomas

Atlas

: Tychius schneideri overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-2,7 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Hovedet er overvejende hvidgulligt. Pronotum er gyldenbrunt med et hvidt længdebånd på midten samt et ved hver siderand. Dækvingernes stribemellemrum er skiftevist gyldenbrune og hvide. Følehornene og benene er overvejende rødlige. Kroppens farve udgøres af tætstillede aflange skæl, som på benene bliver mere spredte.

Kroppen er ret smal. Pronotum er lidt smallere end dækvingerne, kraftigt tilsmalnet fortil og lidt tilsmalnet bagtil.

Tychius schneideri
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Andreas Boe

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed er den meget sjældne Tychius polylineatus, men den adskilles let ved at pronotum kun har et hvidt længdebånd på midten. Desuden er den bredere med mere rundede pronotumsider og dækvingernes farvetegning er mindre kontrastrig. T. polylineatus lever på arter af kløver (Trifolium sp.)

Tychius parallelus, som lever på Gyvel, adskilles let ved at dækvingernes længdebånd er bredere og derfor hver især dækker flere stribemellemrum. Den bør derfor ikke kunne forveksles. I øvrigt er den væsentligt bredere uden bagtil tilsmalnet pronotum og farven er mere brunlig.

Udbredelse

: Kun kendt fra Jylland og Fyn, hvor den er ret udbredt, men sjælden.
Tychius schneideri - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten findes normalt i forsommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Tychius schneideri baseret på Naturbasens observationer:
Tychius schneideri - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tychius schneideri - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet Rundbælg (Anthyllis vulneraria). Larven lever i plantens bælge.

Levested

: Arten findes typisk på soleksponerede og tørre lokaliteter som f.eks. overdrev, grusgrave og ruderater.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: