Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Atlas

: Stor Skægløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 8,5-9,5 mm. Kendelig ved den sorte krop med rødlige siderande på pronotum samt rødlige ben og følehorn.

Pronotum med meget rundede sider, bredest foran midten, baghjørnerne er retvinklede. Fortil og bagtil på pronotum er der et punkteret tværindtryk. Hvert dækvinge har 9 kraftige punktstriber og en scutellarstribe. Siderandene er smalt rødlige.

Stor Skægløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Winther

Forveksling

: For nyligt er den lignende Leistus fulvibarbis fundet i Danmark. Den adskilles ved at pronotums sider ikke eller kun er svagt rødlige. Derudover er pronotums sider lidt mere rundede og bliver bagtil parallelle kort før roden. Den er desuden lidt mindre (6-8 mm). Se foto af arten her: www.fugleognatur.dk/gallery...

Vores to andre Leistus-arter adskilles let ved at have helt rødgule eller gulbrune dækvinger og pronotum.

Nebria brevicollis og salina har en lignende kropsform. De adskilles let ved at være markant mørkere med sorte lår. I øvrigt er pronotums sider svagere rundede og de lyse siderande mangler

Udbredelse

: Den er fundet i alle landsdele og er almindelig. Dog sjældnere i løvskovsfattige egne som Vestjylland og Nordvestjylland
Stor Skægløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Især april-juli, men kan findes hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Skægløber baseret på Naturbasens observationer:
Stor Skægløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Skægløber - månedlig fordeling

Biologi

: Findes især i løvskove på let fugtig bund hvor den kan findes i løv og mos. Den er nataktiv og lever af mider, springhaler og lignende. Arten yngler i efteråret.

Levested

: Løvskove, kan dog også findes på mere åbne lokaliteter, f.eks. i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15,part 1

Om adskillelsen af fulvibarbis og rufomarginatus:

johnwalters.co.uk...4-Leistus-(Telfer-and-Walters-2010).pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: