Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen
  • Fotograf: Kasper Bertelsen
    Foto: Kasper Bertelsen

Atlas

: Vedskyggebille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. Kroppen er sort med skråt bagudrettet sort behåring. Benene er rødgule mens følehornene er sorte eller sortbrune med rødgul rod og spids.

Følehornene er 11-leddede, ret kraftige og tykkest på midten.

Pronotum har en tydelig rodgrube i hver side og baghjørnerne er ikke spidsvinklede. Punkturen er kraftig og ikke ret tæt. Pronotum er hos hannen tydeligt smallere end dækvingerne over skuldrene og ikke tilsmalnet bagud, hos hunnen ca. så bredt som dækvingerne over skuldrene og tydeligt tilsmalnet bagud.

Dækvingerne har tydelige punktstriber og stribemellemrummene er ret kraftigt punkterede. Hannens dækvinger er væsentligt mere langstrakte end hunnens.

Vedskyggebille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kasper Bertelsen

Forveksling

: Den sjældne Mycetochara axillaris er den største forvekslingsmulighed. Den har lidt bredere pronotum og dækvinger, og er derfor altid noget bredere end hannen af Vedskyggebille. Den adskilles normalt let ved at dækvingerne har en diffus brungul skulderplet. Eksemplarer med manglende skulderplet kan kendes på at kroppen er mere sortbrun, særligt på pronotum, og ved at oversidens behåring er tydeligt mere nedliggende. Derudover er benene normalt lidt mørkere og følehornenes farve mindre kontrastrig.

Allecula-arterne har mørkere ben og længere samt slankere følehorn. Derudover er kropsformen anderledes.

Blomsterskyggebille (Gonodera luperus) er væsentligt bredere, ubehåret og helt blank. Den bør derfor ikke kunne forveksles.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestjylland. I Vestjylland er den ikke fundet i nyere tid.
Vedskyggebille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra sidst i maj til slutningen af juli.

Tidsmæssig fordeling

af Vedskyggebille baseret på Naturbasens observationer:
Vedskyggebille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vedskyggebille - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever under bark og i mørt tørt ved af forskellige løvtræer. Den antages at leve af ekskrementer fra andre insektlarver.

Det voksne dyr findes oftest når det kravler rundt på værtstræet på lune sommeraftener.

Levested

: Ældre løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: