Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Håret Markløber overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: normalt ca. 14-16,7 mm men dværgseksemplarer kan være helt ned til 10 mm. Benene og følehornene er gullige eller rødlige. Kroppen er sort, på dækvingerne med tæt gullig behåring, som er ofte tydeligst bagtil.

Pronotum er bredere end langt, bagtil tydeligt tilsmalnet med skarpe, næsten retvinklede, baghjørner. Punkturen er ved forranden meget fin, mens den ved rodpartiet er fin og tæt. Dækvingernes stribemellemrum er fint og tæt punkterede.

Håret Markløber
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Forveksling

: Den største forvekslingsmulighed er den sjældne Harpalus griseus, som også har behårede dækvinger. Den adskilles ved, at pronotums baghjørner er afrundede og lidt mere stumpvinklede. Desuden er den ikke synligt punkteret ved pronotums forrand. Yderligere er den normalt væsentligt mindre, idet den måler 9-11,8 mm.

De øvrige gule Harpalus-arter mangler behåring på dækvingerne.

Den rødbenede udgave af Almindelig Bredløber (Anisodactylus binotatus) kan også ligne, da den har lignende kropsform og behårede dækvinger. Den adskilles dog let ved at følehornene er sorte med gullig rod.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er meget almindelig.
Håret Markløber - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-september, især om sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Markløber baseret på Naturbasens observationer:
Håret Markløber - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Markløber - månedlig fordeling

Biologi

: Den er ikke kræsen i valg af fødeemner og kan både spise insektlarver, bladlus og lignende eller frø og frugter af diverse planter.

Levested

: Den foretrækker åben jordbund, især hvor jorden er meget leret eller muldrig, også på dyrkede marker, i haver og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lindroth, 1985: The Carabidae (Coleoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Entomologica Scandinavica, vol 15, part 2

Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 76 - Biller XXIV. Sandspringere og løbebiller.

De senest indberettede arter i Naturbasen: