Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Ken Alminde
    Foto: Ken Alminde

Atlas

: Cleopus pulchellus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,5-3 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene og følehornene er rødlige. Kroppen er brun og dækket af brunlig og hvidgrå behåring. Hvert andet af dækvingestribernes mellemrum har sorte fløjlspletter, der er adskilte af hvide pletter. De øvrige stribemellemrum er brunligt behårede.

Kroppen er ret bred og kraftig. Følehornskøllen er ca. så lang som svøben, følehornene er indledede langt foran snudens midte. Snuden er lidt kortere end hoved og pronotum tilsammen.

Cleopus pulchellus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Forveksling

: Arten er ret karakteristisk. Den kan helt overfladisk ligne arter af slægten Cionus, men de adskilles let ved at have 2 store fløjlspletter ved dækvingesømmen. Desuden er de bredere og større.

Askesnudebille (Stereonychus fraxini) har også kun overfladisk lighed og adskilles let ved mindre kontrastrigt dækvingemønster, meget kortere følehornskølle mm. Desuden lever den udelukkende på ask.

Udbredelse

: I Jylland kun kendt fra Østjylland i nyere tid, mens den på øerne er kendt fra alle dele.
Cleopus pulchellus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august

Tidsmæssig fordeling

af Cleopus pulchellus baseret på Naturbasens observationer:
Cleopus pulchellus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cleopus pulchellus - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på arter af brunrod (Scrophularia sp.), især Knoldet brunrod. Larven lever frit på bladene, hvor også forpupningen finder sted. Arten er i larvestadiet i juni, forpupningen sker sidst i juni og det voksne dyr fremkommer i august. Det voksne dyr kan ligeledes træffes på bladene.

Levested

: Skove
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: