Artsleksikon

Vælg den art du leder efter på listen, eller find arten via søgefeltet i menuen øverst på siden.
Sortering:   

 Beskrivelse af familien

Sivfamilien har globalt lidt over 300 arter fordelt på 8 slægter.

Sivfamilien har i Danmark slægterne Siv (med ofte stive og rundagtige blade) og Frytle med bløde, flade, græsagtige blade. Siv har ca. 20 danske arter og Frytle 5.

Sivfamiliens arter virker ofte mere eller mindre græsagtige, men den (og Siv-ordenen) er formentlig udgået fra Liljeordenen og har ikke meget med Græsser og Halvgræsser at gøre, da der er store overensstemmelser i blomstens opbygning med Liljeordenen.

Blosterbladene er ikke helt eller næsten bortreducerede som i Græs- og Halvgræsfamilien.

Blosterbladene er 6 i tal, avneagtige og ofte grønne, brune eller blege. De sidder ofte i kredse (indre og ydre blosterblade) rundt om støvdragere (3 eller 6 i tal) og støvvejen, der består af en griffel med 3 støvfang; den er tilsvarende dannet af 3 frugtblade.

Familiens arter har vindbestøvning, men nedstammer efter de flestes opfattelse fra planter i Liljeordenen, der har haft insektbestøvning.

Blomsten er først-hunlig, idet støvfanget udvikler sig før støvknapperne. Støvknapperne i den enkelte blomst udvikler sig først, når støvfanget er begyndt at visne; herved hindres selvbestøvning.

Stor økologisk rolle spiller bl.a. Harril (i ældre sprog: "Harrilsgræs") fra sivslægten; den har i modsætning til de fleste andre fra slægten bløde skud og blade og dominerer ofte vegetationen i den salte strandeng og marsken, hvor den udgør en væsentlig del af fødegrundlaget for græssende dyr.

Beskrivelser skrives kollektivt af medlemmerne. Det betyder at også du kan redigere denne beskrivelse og dermed gøre den bedre.De senest indberettede arter i Naturbasen: