Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tage Mogensen
    Foto: Tage Mogensen
  • Fotograf: Hans Okkels Birk
    Foto: Hans Okkels Birk
  • Fotograf: Hans Okkels Birk
    Foto: Hans Okkels Birk

Atlas

: Tue-Siv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Indtil 50 cm. høj og tydeligt tueformet.

Stråene er svagt randede-furede, men ikke fladtrykte.

Kapslerne er lidt kortere end blosterbladene, som er indtil 4 mm. lange og med brede, hvide hindekanter.

Tue-Siv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hans Okkels Birk

Forveksling

: Fladstrået siv har afrundet-butte blosterblade og kapsler, der er tydeligt længere end blosterbladene.. Den har i reglen krybende jordstængel, men denne kan være meget kort, så den fremstår ret tueformet. Fladstrået siv har i reglen tydeligt fladtrykt stængel.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet. Den er utvivlsomt under udbredelse.
Tue-Siv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august

Tidsmæssig fordeling

af Tue-Siv baseret på Naturbasens observationer:
Tue-Siv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tue-Siv - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig siv med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Slægtsnavnet Juncus er det gamle latinske navn for siv. Og siv er et gammelt dansk/nordisk navn.

Tue- henviser til vækstformen.

Levested

: Lidt urolig bund langs skovveje, i hjulspor o.s.v. Forekomsterne er overvejende i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks siv og frytler. Jens Christian Schou, BFN´s forlag 2010. ISBN: 87-87746-10-7

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: