Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jesper Juel Pedersen
  Foto: Jesper Juel Pedersen
 • Fotograf: Marianne Stefansen
  Foto: Marianne Stefansen
 • Fotograf: Jan Færk
  Foto: Jan Færk

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Forskellen mellem Lyse-Siv med glat stængel (t.v.) og Knop-Siv med furet stængel (t.h.) ses tydeligt. Det er en glimrende feltkarakter, som så at sige altid kan bruges.

Atlas

: Lyse-Siv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kraftigt tueformet med indtil 1 meter lange, stift oprette runde skud. Blomsterstanden er forgrenet og oftest udspærret.

Som hos Blågrå Siv og Knop-Siv er blomsterstanden tilsyneladende sidestillet, fordi støttebladet sidder i forlængelse af stænglen. Farven er græsgrøn til undertiden lidt gulgrøn, i reglen uden grålige toner. Stængelmarven er ubrudt sammenhængende, og kan pilles ud i lange stykker.

De 6 blosterblade er ret ens og indtil 3 mm lange, lidt kortere end kapslen. Kapslen er udrandet og uden spids.

Lyse-Siv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif Knudsen

Variation

: Lyse-Siv er meget variabel og kan træffes med næsten kugleformet blomsterstand, så den ligner Knop-Siv til forveksling. Undertiden kan farven også nærme sig Blågrå Sivs.

Forveksling

: Lyse-Siv kan have sammentrængt blomsterstand, der ligner Knop-Sivs meget. Det sikreste skelnetegn er, at Knop-Sivs stængel på stykket nærmest blomstertanden er furet, men helt ufuret og glat hos Lyse-Siv. Desuden har frøkapslen hos Knop-Siv en lille påsat spids eller brod, men er udrandet og uden spids hos Lyse-Siv. Man bør ikke forsøge at skelne de to arter på blomsterstandens udseende.

Lyse-Siv og Knop-Siv kendes fra den undertiden ret lignende Blågrå Siv på, at de har sammenhængende stængelmarv, hvor denne er kamret og med store tomme hulrum hos Blågrå Siv.

Strand-Siv har ikke tueformet vækst, men krybende jordstængel, og har udpræget stikkende skudspidser.

Udbredelse

: Lyse-Siv er meget almindelig i hele Danmark. Den er stort set kun fraværende i de mest næringsfattige områder.
Lyse-Siv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lyse-Siv blomster juni-august. Men den kan være næsten stedsegrøn og erkendes det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Lyse-Siv baseret på Naturbasens observationer:
Lyse-Siv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lyse-Siv - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, hvis blomster bestøves ved vindens hjælp. Planten har vindslyngspredning af frøene. Desuden er frøene klæbrige som fugtige og kan hænge ved fugles fjerdragt og dyrs pelse og spredes på den måde. Frøene kan bevare spiringsevnen i mange år. Planten indgår i frøpuljer og kan spire frem på blottet jord, eller jord der går ud af dyrkning.

Lyse-Siv o.a. store sivarter vrages i vid udstrækning af græssende dyr. Lyse-Siv kan blive meget dominerende på græsningsenge og udgøre lidt af et problem der.

Det latinske slægtsnavn Juncus er det gamle latinske navn for Siv. Artsnavnet effusus betyder udbredt og hentyder til den i reglen ret udbredte, udspærrede blomsterstand.

Siv er et gammelt dansk navn, der ofte fejlagtigt bruges i flæng om især Tagrør og tagrørsagtige sumpplanter. Lyse- hentyder til, at stængelmarven kan pilles ud i lange stykker og har været brugt som lysevæger.

Levested

: Lidt fugtig bund på enge, ved søbredder, brakmarker, der ligger hen i flere år, etc. Den vokser både på næringsrig og næringsfattig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: