Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Rørdam
    Foto: Christian Rørdam
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Strand-Siv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En indtil meterhøj siv, som er påfaldende sej, hård og med påfaldende stive og stikkende bladspidser. Stråene er bleggrønne og udgår fra krybende jordstængler, men ikke sjældent vokser de så tæt, at planten fremtræder næsten tueformet.

Blomsterstanden er åben, i 2-3 ret tydelige etager og forsynet med 2, et kort og et langt, støtteblad.

De 6 blosterblade er lyst gulbrune og forskellige: de 3 ydre er indtil 4,5 mm lange og spidse; de 3 indre er tydeligt kortere end de ydre og butte.

Frøkapslen er ca. 3 mm lang, brunglinsende og i reglen spids; den rager op over blosterbladene. Frøene er 0,8-1,2 mm lange og med vedhæng i begge ender.

Strand-Siv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Barbara Frenzel

Variation

: Planten kan pga. tætstillede strå undertiden virke næsten tueformet. Andre gange står stråene tydeligt enkeltvis i ofte store bestande.

Forveksling

: Planten er yderst let at kende ved kontakt pga. de stive, meget stikkende, seje strå; dette i forbindelse med voksestedet, som næsten altid er lerede strandenge.

Den mest nærliggende visuelle forvekslingsmulighed er med Lyse-Siv. Men Lyse-Sivs blomsterstand er aldrig så tydeligt inddelt i etager, og den er ikke udpræget stikkende. Lyse-Siv har alle 6 blosterblade spidse.

Blågrå Siv er ikke stikkende, har kamret marv, en meget mørkere blågrå farve end Strand-Siv og alle blosterblade spidse.

Klit-Siv har mørkere, blågrønne strå, som ikke er stikkende, blomsterstanden er ikke i etager, og alle blosterblade er spidse.

Udbredelse

: Strand-Siv er temmelig almindelig ved kyster på Lolland, Falster og Møn, hvor den lokalt kan være talrig. Den er ret sjælden ved øvrige kyster på Øerne, i Østjylland og på Bornholm - og fraværende i den øvrige del af landet.

Den virker meget stationær og optræder sjældent som pionerplante; dog er den for nyligt fundet nyindvandret på den kunstige ø Peberholm i Øresund.

Strand-Siv findes udbredt ved kyster i Vest- og Sydeuropa, f.eks. Storbritannien og Middelhavsområdet. Danmark ligger på nordgrænsen af dens udbredelsesområde, og det er sandsynligt, at den vil brede sig som følge af temperaturstigningerne.

Strand-Siv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt. Strand-Siv er næsten stedsegrøn, men skuddene bleger noget hen ad efteråret og vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Siv baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Siv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Siv - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med krybende jordstængel, som næsten kun findes på, i reglen lerede, strandenge. Strand-Siv har som andre sivarter vindbestøvning. Frøene er nødder, som spredes ved vindslyngspredning og med vand.

Slægtsnavnet Juncus er det gamle latinske navn for siv. Det latinske artsnavn maritimus betyder hørende til havet og hentyder til artens voksesteder ved og nær havet.

Levested

: Strandenge og leret saltholdig bund ved kysterne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: