Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Fladstrået Siv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er indtil 40 cm høj. Stråene er grågrønne og i reglen tydeligt ovalt sammentrykte.

Planten kan optræde både udpræget tueformet og med ret kort krybende jordstængel.

Blomsterstanden er ret åben til lidt sammentrængt og med støtteblade, hvoraf mindst et er tydeligt længere end blomsterstanden. Blosterbladene er butte, brune og med lysebrun kant, tydeligt kortere end den næsten kugleformede, lysebrune kapsel.

Bladene er ret stive og uden tværvægge.

Fladstrået Siv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Der er stor variation med hensyn til, om væksten er tueformet eller med tydeligt krybende jordstængel.

Forveksling

: Den kan især forveksles med følgende:

Harril (Juncus gerardi), som har mørkebrune kapsler og ligeledes butte blosterblade, der er lige så lange eller kun lidt kortere end kapslen. Harrils støtteblade i blomsterstanden er kortere end eller højst lige så lange som denne. Harril optræder ikke tueformet. Harril har græsgrønne runde, ikke ovalt sammentrykte strå. Stråene kan dog være lidt trekantede foroven.

Tue-Siv har udpræget tueformet vækst og sylspidse blosterblade.

Børste-Siv har spidse blosterblade, meget korte og skedeformede støtteblade i blomsterstanden. Den er stærkt tueformet og gror meget mere næringsfattigt.

Glanskapslet Siv har udspærret blomsterstand, meget korte støtteblade i blomsterstanden og mørkebrune kapsler samt følelige tværvægge i bladene.

Udbredelse

: Almindelig på Øerne. Aftagende i hyppighed mod vest og ret sparsom i Vestjylland.
Fladstrået Siv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-august, men kan erkendes vegetativt i det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Fladstrået Siv baseret på Naturbasens observationer:
Fladstrået Siv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fladstrået Siv - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Vindbestøvning og formentlig især vindslyngspredning.

Levested

: Fladstrået Sivs forekomster er ofte delvis kulturbetingede. Den vokser ret næringsrigt på åben bund ved vejkanter, i grusgrave og på den indre, mindre salte strandeng, hvor den i nogen grad afløser Harril.

Den er i de senere år blevet meget udbredt langs veje og befæstede stier.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: