Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
  Foto: Kirsten D. Nielsen
 • Fotograf: Jan Færk
  Foto: Jan Færk
 • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
  Foto: Kirsten D. Nielsen

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Forskellen mellem Lyse-Siv med glat stængel (t.v.) og Knop-Siv med furet stængel (t.h.) ses tydeligt. Det er en glimrende feltkarakter, som så at sige altid kan bruges.

Atlas

: Knop-Siv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Knop-Siv er kraftigt tueformet. Skuddene er indtil 1 meter høje, blågrønne til mørkegrønne og ret stive, men ikke egentlig stikkende.

Som hos bl.a. Blågrå Siv og Lyse-Siv sidder blomsterstandens støtteblad i forlængelse af stænglen, så det ser ud som om blomsterstanden er sidestillet på stænglen. Støttebladet har oppustet basis. Blomsterstanden er grenet, men sammentrængt, kugleformet, brungrøn og ofte lidt rødlig.

Blosterbladene er 6 i tal, smalt og spidst lancetformede, ret ens og af længde med kapslen. Kapslen er but, men med en lille ”påsat” spids.

Stænglen er altid tydeligt furet på det øverste stykke under blomsterstanden.

Knop-Siv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Færk

Forveksling

: Den vanskeligste forvekslingsmulighed er med Lyse-Siv, som kan have ret sammentrængt blomsterstand, der ligner Knop-Sivs blomsterstand meget. Men et sikkert skelnetegn er, at det øverste stængelstykke under blomsterstanden altid er furet hos Knop-Siv og glat ufuret hos Lyse-Siv.

Knop-Siv og Lyse-Siv kan være ret blågrå i farven, men kendes fra den ret lignende Blågrå Siv på, at de altid har sammenhængende stængelmarv; kamret med store tomme mellemrum hos Blågrå Siv.

Strand-Siv er ikke tueformet, men har krybende jordstængel og udpræget stikkende skud.

Udbredelse

: Almindelig i hele Danmark, men har en tendens til at gro lidt mere næringsfattigt end Lyse-Siv.
Knop-Siv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Knop-Siv blomstrer juni-juli, men er ofte næsten stedsegrøn og kan erkendes det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Knop-Siv baseret på Naturbasens observationer:
Knop-Siv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knop-Siv - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vindbestøvning og vindslyngspredning. Men frøene er klæbrige som fugtige og kan hænge ved fjerdragter og pelse og spredes med fugle og dyr. Frøene ser ud til at kunne bevare spireevnen i mange år og indgår i frøpuljer. Som Lyse-Siv og Blågrå Siv kan den hurtigt indfinde sig på blottet, lidt fugtig jord.

Knop-Siv o.a. store sivarter vrages i vid udstrækning af græssende dyr.

Slægtsnavnet ”Juncus” er det gamle latinske navn for siv. Artsnavnet ”conglomeratus” betyder ”sammentrængt” og hentyder til den kugleformede blomsterstand. ”Siv” er et gammelt dansk navn, der ofte – fejlagtigt – anvendes for bl.a. Tagrør og kollektivt om sumpplanter af Tagrør-typen. ”Knop” hentyder til blomsterstandens form som en rund knop.

Levested

: Fortrinsvis på lidt fugtig bund, men kan også gro ret tørt: våde enge, skovrydninger, ruderater og brakmarker, der ligger hen i flere år, grøfter etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: