Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Ida Ludvigsen
    Foto: Ida Ludvigsen

Atlas

: Stor Frytle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stråene bliver indtil 80 cm.høje og bladene er 5-12 mm. brede, græsagtige og vintergrønne.

Blomsterstanden er åben og mangeblomstret, og blomsterne sidder 2-5 sammen i nøgler. Støttebladene er meget kortere end blomsterstanden.

Væksten er løst tueformet med udløbere.

Stor Frytle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Den kan overfladisk ligne velvoksne eksemplarer af Håret Frytle, men disse har blomsterne siddende enkeltvis og ikke i nøgler. Håret Frytle har desuden langhårede blade.

Mangeblomstret Frytle er tæt tueformet og med stift oprette grene i blomsterstande.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden i Østjylland, sjælden i resten af Jylland og på Fyn. Der er kun få forekomster på Sjælland, og nogle af dem skyldes sikkert udplantning.
Stor Frytle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni, men bladene kan ses hele året, da de er mere eller mindre vintergrønne.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Frytle baseret på Naturbasens observationer:
Stor Frytle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Frytle - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning af blomsterne. Hvor andre arter frytle har vedhæng på frøene, som eftertræbes af myrer (myrespredning) har Stor Frytle kun ubetydelige vedhæng.

Levested

: Fugtig, kystnær og i reglen ret næringsfattig bund, skyggede skovklædte skrænter, heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: