Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Steen Ole Hansen
    Foto: Steen Ole Hansen

Atlas

: Mangeblomstret Frytle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har tæt, tueforrmet vækst uden udløbere og indtil 30 cm. høje strå.

Blomsterne sidder i indtil 10 ægformede, brune hoveder på omrette stilke i en skærm.

Støvknapperne er højst 2,5 gange blomsterstilkens længde.

Mangeblomstret Frytle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mikael Overgaard

Forveksling

: Især Mark-Frytle, som vokser enkeltstående eller løst tueformet med udløbere. Den har noget nikkende blomsterstand af blomsterhoveder med stilke af forskellig længde og som ikke er udpræget skærmformet stillede. Mark-Frytle har støvknapper er er længere end 2,5 x støvtråden.

Håret Frytle er også tueformet, men har bredere blade og blomsterne ikke i hoveder, men siddende enkeltvis.

Hoved-Frytle L. m. ssp. congesta (der ofte betragtes som en art) har alle nægler samlet i en hovedformet stand.

Udbredelse

: Almindelig i næringsfattige egne, ellers hist og her.
Mangeblomstret Frytle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Mangeblomstret Frytle baseret på Naturbasens observationer:
Mangeblomstret Frytle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mangeblomstret Frytle - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig, græsagtig urt med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Se Mark-Frytle. Multiflora betyder mangeblomstret.

Levested

: Mest på mere mager bund i hede, skov og mose.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: