Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Søren Nygaard
  Foto: Søren Nygaard
 • Fotograf: Søren Nygaard
  Foto: Søren Nygaard
 • Fotograf: Søren Nygaard
  Foto: Søren Nygaard

Atlas

: Håret Frytle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planter ligner meget overfladisk en lav, bredbladet græs med lange hår på bladene. Indtil 25 cm høj og vokser i småtuer uden udløbere.

Blomsterne er normalt enlige (sjældent parvise) på lange, grenede stilke i udspærret blomsterstand.

Grundbladene er indtil 1 cm brede, gulgrønne og med lange hår.

Frøkapslerne er brune, blosterbladene er brune med lys rand og tydeligt kortere end kapslen. Frøene har et krumt, ormeformet vedhæng.

Håret Frytle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: På alle forvekslingsmulighederne i slægten er blomsterne flere end 2 sammen samlet i hoveder, der igen danner den samlede blomsterstand:

Mark-Frytle har også hårede blade og er løst tueformet. Men den har meget mere sammentrængt blomsterstand, hvor blomsterne sidder i ca. 5-8 sammentrængte hoveder for enden af stilke.

Mangeblomstret Frytle har også meget mere sammentrængt blomsterstand med blomsterne samlet i indtil en halv snes hoveder for enden af længere stilke. Desuden er Mangeblomstret Frytle udpræget tæt tueformet, uden udløbere.

Hovedfrytle har blomsternøglerne siddende eller meget kortstilkede og samlet i en tæt, næsten kugleformet samlet blomsterstand.

Udbredelse

: Almindelig på Øerne, Bornholm, i Syd- og Østjylland. Ellers mere sparsom.
Håret Frytle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer april-maj. Den er vintergrøn, men efter blomstringen og frugtmodningen kan den være svær at få øje på mellem de øvrige græsagtige planter.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Frytle baseret på Naturbasens observationer:
Håret Frytle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Frytle - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt. Vintergrøn. Vindbestøvning og myrespredning, idet myrerne slæber af sted med frøene, hvis ormeformede vedhæng de spiser.

Levested

: Næringsfattig bund i skove, på overdrev og heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: