Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

 Figur

Atlas

: Blågrå Siv overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kraftigt tueformet og med indtil 1 meter høje skud. Den har som bl.a. Lyse-Siv og Knop-Siv et støtteblad til blomsterstanden, der overfladisk ser ud til at være en stængelforlængelse, så blomsterstanden tilsyneladende bliver sidestillet.

Skuddene er ret stive, men dog slet ikke stikkende. Farven er blågrå, og stængelmarven er på karakteristisk vis afbrudt, så den findes som skillevægge med tomrum imellem.

Blomsterstanden er 4-8 cm lang, rigt grenet og ret åben. De 6 blosterblade er lidt forskellige, idet de 3 ydre er 20-25 % længere end de indre og indtil 4 mm lange, lancetformede og spidse. Kapslen er indtil 4 mm og glinsende mørkebrun; den stikker lidt op over blosterbladene.

Blågrå Siv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Både Knop-Siv og især Lyse-Siv er også kraftig tueformede og kan være ret blågrå i farven. Men Blågrå Siv kendes let fra disse på den tydelig kamrede stængelmarv, som er sammenhængende hos de 2 nævnte. Se illustrationsfotoet, hvor forskellen mellem Blågrå Siv og Lyse-Siv fremtræder tydeligt.

Udbredelse

: Sjælden i Vestjylland – ellers hist og her.
Blågrå Siv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blågrå Siv blomstrer juli-august, men er ofte næsten stedsegrøn og kan spottes det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Blågrå Siv baseret på Naturbasens observationer:
Blågrå Siv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blågrå Siv - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig, tueformet urt, hvis blomster bestøves ved vindens hjælp. Frøene spredes ved bl.a. vindslyngspredning, men er klæbrige som fugtige og kan let hænge ved fugles fjerdragt og dyrs pels og spredes via dem. En del tyder på, at frøene er langlivede og indgår i frøpuljer.

Blågrå Siv kan spire frem på blottet, lidt fugtig lerjord ved nygravede søer, vejarbejder etc.

”Juncus” er den gamle latinske betegnelse for Siv. Det latinske artsnavn ”inflexus” betyder ”stiv”, ”ubøjelig”.

”Siv” er et gammelt dansk navn, som – fejlagtigt – ofte bruges for Tagrør og i flæng for tagrøragtige sumpplanter. Det danske artsnavn ”Blågrå” hentyder til skuddenes farve.

Levested

: Fugtig, kalkholdig lerbund, tit hvor der er lidt vældpåvirkning, f.eks. ved kystskrænter, men også inde i landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Redaktion Gyldendal 2006,ISBN 87-02-03032-2.

De senest indberettede arter i Naturbasen: