Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen

Kendetegn

: Meget kort lysegrå til gråbrun pels med hvide og gråsorte pletter, der bliver lysere ned mod bugen. Hundelignende hoved med en kort nedadbuet snude. Mangler ydre øre.

Hunner gennemsnitligt 145 cm og 67 kg, hanner 156 cm og 75 kg.

Spættet Sæl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Pedersen

Forveksling

: Gråsæl. Græsæler, især hanner, er noget større. Hovedet mere kegleformet med en lige profil mellem pande og snudespids.

Ringsæl, men de observeres meget sjældent i DK. Ringsælen er lidt mindre end spættet sæl og har mørke pletter på ryggen omkranset af en lys ring.

Udbredelse

: Spættede sæler i Danmark deles op i fem bestande. Vadehavet, Limfjorden, Kattegat, Samsø Bugt og Østersøen. Ved tællingen i 2000 anslog man bestanden til 11500 individer. Man mener bestanden er stigende.

Den østatlantiske spættede sæl er udbredt fra Holland til Svalbard. De største bestande findes på Island, Shetlandsøerne, Orkneyøerne, The Wash i Østengland, Vadehavet, Skagerak og Kattegat.

Spættet Sæl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt men er mest på land under parring i juni-juli og fældning i august.

Tidsmæssig fordeling

af Spættet Sæl baseret på Naturbasens observationer:
Spættet Sæl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spættet Sæl - månedlig fordeling

Biologi

: Parringstid i juni-juli. Drægtighed 11 mdr. Føder en unge. Kønsmodne ved ca 130 cm, svarende til 3-5 år. Levetid op til 36 år.

Den spættede sæl er ekstremt tilpasset et liv i vand. Den kan ikke, som f.eks. søløver, bruge lufferne på land, men må "mave" sig langsomt frem. Derfor holder den sig tæt på vandet og ses sjældent mere end et par meter fra kysten. I vandet kan den skyde en fart af op til 35 km/t, dykke til noget over 100 m og holde vejret i 20-30 min. Kommer oftest op efter luft med 5-10 min. intervaller.

Spættede sæler lever i flokke af varierende størrelse uden hakkeorden eller en egentlig social struktur.

Lever af fisk og krebsdyr.

Levested

: Uforstyrrede småøer og sandstrande.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: