Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Carsten Schou
    Foto: Carsten Schou
  • Fotograf: Carsten Schou
    Foto: Carsten Schou
  • Fotograf: Henrik Pedersen
    Foto: Henrik Pedersen

Kendetegn

: Ulven minder om en stor schæferhund, men med bredere hoved, kortere ører og med gule skråtstillede øjne. Et par gode kendetegn i forhold til hunde er, at ulven oftest bærer halen hængende under vandring, samt at ulven har en halskrave af længere pels, der især er tydelig, når man ser den forfra. Ulvens pelsfarve er i brunlige og grålige nuancer. Kroppen har en længde på 100-145 cm og halen ca. 50 cm. Hannen kan veje helt op til 75-80 kg, normalt dog 35-45 kg. Hunnen er mindre og vejer oftest 30-35 kg.

Hvis man kun ser fodspor, kan ulvens forpote kendes ved at være 8-12 cm lang (eksklusiv kløerne) og 6,5-10,5 cm bred (Se guiden her: www.scribd.com...Guide-til-ulvefodspor). Hundespor når sjældent over otte cm, men enkelte racer har dog poter der når op på ulvestørrelse, fx Sct. Bernhardshunde og Newfoundlændere. Der kan desuden være et overlap mellem en stor hanhund af fx schæfer og en lille ulvetæve. Artsbestemmelse af ulv ud fra sporene skal derfor suppleres med det generelle indtryk af dyrets bevægelsesmønster over flere kilometer. Et ulvespor er ofte kontinuerligt retlinet og målbevidst over lang afstand, mens sporene fra en hund er mere umotiveret med sløjfer og svinkeærinder.

Ulv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Jørgen Grønbjerg

Variation

: Ulvens pelsfarve kan variere en del i brunlige og grålige nuancer, ligesom der kan være forskel på kroppens størrelse.

Forveksling

: Ulven kan som nævnt forveksles med store hunde. Gode kendetegn for ulv er 1) hængende hale, 2) halskrave af længere pels, og 3) spor på 8-12 cm som går i en lige linje over lang afstand.

Udbredelse

: I 2012 blev den første Ulv set efter artens 199 års fravær. De nutidige ulve i Danmark er en del af den centraleuropæiske bestand, der siden årtusindskiftet har spredt sig fra Polen ind i Tyskland og nu til Danmark. Tidligere var ulven udbredt og stedvis almindelig i Danmark, men i 14- og 1500-tallet begyndte den at forsvinde fra Øerne, som følge af omfattende og efterhånden organiseret bekæmpelse. I 1600-tallet aftog bekæmpelsen og Jyllands ulvebestand steg midlertidigt igen, favoriseret af 30-årskrigen. I 1813 blev den sidstkendte oprindelige danske ulv - en stor og kraftig han - skudt ved Skive i Midtjylland.
Ulv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ulven kan i princippet ses hele året, men chancen for at registre den er størst i oktober-december, hvor den tuder mest aktivt, samt i perioder med sne hvor fodsporene er synlige.

Tidsmæssig fordeling

af Ulv baseret på Naturbasens observationer:
Ulv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ulv - månedlig fordeling

Biologi

: Ulven har en naturlig plads i økosystemet som top-rovdyr. Den er næsten rent kødæder og lever primært af hjortevildt, men også diverse mindre pattedyr, f.eks. mus. Om efteråret suppleres bl.a. med bær. Ulve jager ofte i flok, kaldet et kobbel. Hver ulv skal have ca. 1,7 kg mad pr. dag i gennemsnit for at overleve. For at reproducere sig behøves dog c. 2,25 kg. Ulve spiser ikke hver dag, der går ofte flere dage imellem måltiderne, men så kan en enkelt ulv også indtage mere end fem kg ad gangen.

Ulven danner par i løbet af vinteren og parrer sig i marts-april. Hvalpene fødes i maj-juni og efter ca. seks måneder ligner de voksne ulve og kan deltage i jagter. Når de unge ulve er 1-2 år, forlader de deres forældres territorium og vandrer rundt alene. De kan godt bevæge sig mange hundrede kilometer væk. Ulven fra Nationalpark Thy, der blev den første sikre ulv i Danmark i nyere tid, vandrede eksempelvis mere end 800 km fra fødestedet i Tyskland.

Levested

: Ulven holder især til i områder med skov og tætte bestande af hjortevildt. Den evner at omgås mennesker og udnytte det menneskeskabte landskab, men har brug for steder, hvor den kan være i fred, særligt når den opfostrer sine unger. I Danmark vurderes det, at der i Jylland potentielt kan leve 8-10 familiegrupper, dvs. ca. 40-80 ulve, baseret på arealet og beliggenheden af egnede levesteder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: