Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Jens Faurbye
    Foto: Jens Faurbye
  • Fotograf: Pai Tobias  Skov Andresen
    Foto: Pai Tobias Skov Andresen

Kendetegn

: I Danmark mere eller mindre rødbrun med lys bug, busket rød hale med hvid spids. Ørerne er store, trekantede og ofte sorte.

Længde 60-77 cm, hale 35-52 cm, skulderhøjde 35-40 cm. En ræv vejer normalt 6-8 kg, dog kendes der til eksemplarer over 12 kg. Hannerne er op til 40% større end hunnerne og har en kraftigere og mere busket hale.

Fouragerende har den det for hundefamilien meget karakteristiske luntetrav.

Ræve har ikke - i modsætning til grævlinge - fækalier udenfor graven.

Ræv
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Faurbye

Variation

: Næsten ingen i DK, men der er meget stor farvevariation mellem underarterne på de forskellige kontinenter.

Udbredelse

: Udbredt i hele landet, undtagen på enkelte mindre øer, hvor de har svært ved at opretholde en bestand, f.eks. på Anholt, Endelave, Sejerø, Agersø. Var tæt på udryddelse på Bornholm i 90´erne pga. skab. Der er fundet en ræv i 2006, hvilket tyder på, at der stadig er en eksisterende population på øen. Ræven er udbredt i Europa, Nordafrika, det sydlige Asien, Nord- og Mellemamerika.

Den nordamerikanske ræv (Vulpes fulva), regnes i dag som tilhørende vulpes.

Ræv - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ræven kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Ræv baseret på Naturbasens observationer:
Ræv - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ræv - månedlig fordeling

Biologi

: Lever fortrinsvis af smågnavere, men går ikke af vejen for ådsler, harekillinger, rålam og mindre fugle. Sommer og efterår spiser rævene også en del regnorme, insekter, bær og frugter.

Ræve er primært natdyr undtagen i parrings- og hvalpetiden.

Parringstid i januar - februar. Drægtige i 49-55 dage, føder 3-8 hvalpe. De vænnes fra efter 4 uger, hvor man normalt også kan se dem på eventyr udenfor graven. Kønsmodne i 9 måneders alderen.

Ræve bliver 10-12 år gamle.

Levested

: Ræve har en utrolig tilpasningsevne, og udover i det åbne land kan den træffes helt ind i de større byer, hvor den som fødeniche udnytter menneskets affaldsprodukter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
H.J. Baagøe & T.S. Jensen: Dansk Pattedyrs Atlas. 2007. Gyldendal

De senest indberettede arter i Naturbasen: