Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Anders  Sydney Jensen
    Foto: Anders Sydney Jensen
  • Fotograf: kim mortensen
    Foto: kim mortensen

Kendetegn

: Minken er efter danske forhold et mellemstort rovpattedyr med en vægt på 0,7-1,5 kg og en totallængde på ca.48-68 cm, hvoraf halen udgør de ca. 14-22 cm. Hunnen vejer sjældent over 0,8 kg. Den har en slank, aflang krop og et spidst hoved. Ørene er relativt store. Den har korte, kraftige ben og en tynd cylindrisk hale. Den glatte pels er ensfarvet, mørk chokoladebrun (”vildfarve”) og har små lyse tegninger på underlæben og hals.
Mink
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kirsten Hansen

Variation

: Blandt mink i naturen ser man af og til de mange lysere farvevarianter, der er avlet frem i pelsproduktionen. Hvis forskellige varianter parres tilfældigt, som det ofte vil ske, hvis farmmink slipper ud i det fri og etablerer faste ynglebestande, så vil en stigende del af afkommet ligne ”vildtypen” for hver generation. Undersøgelser foretaget af DMU viser at fire ud af fem mink i naturen er vokset op på en minkfarm.

Forveksling

: Ud over odderen kan minken minde om ilderen. Minken har en mørk underpels og mangler ilderens sort-hvide ansigtsmaske.

Udbredelse

: Minken har sit naturlige udbredelsesområde i Nordamerika. Den blev importeret til Danmark og resten af Europa til minkfarme i 1930’erne. Herfra er der undsluppet dyr, der efterhånden har etableret egentlige vildtlevende bestande i de fleste europæiske lande. I Danmark findes minken over hele landet. Minken hører til de invasive arter og må reguleres hele året, da den er uønsket i den danske natur. I 2004 har minken fået den tvivlsomme ære, at have jaget Danmarks eneste ynglende sangsvanepar på flugt fra Nordjylland og ædt deres æg.
Mink - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Minken er ikke særligt sky. Undslupne mink er ofte aktive i dagtimerne, mens vilde mink mest er nataktive.

Tidsmæssig fordeling

af Mink baseret på Naturbasens observationer:
Mink - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mink - månedlig fordeling

Biologi

: Mink forsvarer territorier, der stækker sig over 2-3 km. Hannens territorie er noget større end hunnens. I parringsæsonen, februar – april, strejfer hannen rundt for at parre sig med flest mulige hunner. Ungerne fødes i april – maj måned i en hule. Vilde mink får mellem 4 - 6 hvalpe pr. kuld. Hvalpene følger hunnen ud af hulen i 6 – 8 ugers alderen. Mink spiser små pattedyr og fisk. Desuden tager de fugle og æg.

Levested

: Minken lever både ved ferskvands- og saltvandsområder. Den foretrækker vandløb, søer og moser med en frodig bevoksning på bredderne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus, B. (red.), 1993: Danmarks Pattedyr, Gyldendal.

Morten Elmeros, DMU 4 jan 2001.

Invasive arter i Danmark, SNS.

De senest indberettede arter i Naturbasen: