Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karenmarie Simonsen
    Foto: Karenmarie Simonsen
  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo
  • Fotograf: Anne Blotting
    Foto: Anne Blotting

Kendetegn

: Lækatten er vort næstmindste rovdyr. Den har en lang krop og pelsen er grå- rødbrun foroven og hvid på undersiden, i reglen med et gulligt skær. Grænsen mellem overside og underside er skarp og forløber som en svagt bølget linie langs kroppen. Korte ben hvor fødderne kan være helt hvide. Halen er omkring 10 cm lang med sort spids. Kroppens længde ca. 25 cm hos hannerne og ca. 20 cm hos hunnerne. Hannerne vejer ca. 225 g og hunnerne ca. 150 g. Som eneste danske pattedyr bliver lækatten hvid om vinteren, bortset fra den karakteristiske sorte halespids. Klatrer godt og kan svømme.
Lækat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karenmarie Simonsen

Variation

: Variationer i pelsens farve findes.

Forveksling

: Kan forveksles med Brud, som dog er mindre og mangler den sorte halespids.

Udbredelse

: Findes næsten overalt her i landet, også på mange større og mindre øer, dog ikke Bornholm, Læsø, Anholt og Samsø. Er udsat på en række mindre øer, med henblik på at bekæmpe mosegrise og kaniner. Er vidt udbredt i Europa, Asien og Nordamerika. Findes i Grønland men ikke på Island. Er indført til New Zealand med henblik på at bekæmpe kaniner, rotter og mus.
Lækat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lækatten er aktiv både dag og nat, jager dog fortrinsvis om natten. Kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Lækat baseret på Naturbasens observationer:
Lækat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lækat - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne og hunnerne lever i seperate territorier, som de forsvarer imod individer af samme køn. Hannernes territorier er ca. 4-5 gange så store som hunnernes. Sidst i april først i maj føder hunnerne 5-12 uger. Opfostring af ungerne klares uden hjælp fra hannerne. Ungerne vokser hurtigt og er i stand til at jage samen med moderen, når de er 8 uger gamle. Lækatten lever fortrinsvis af smågnavere, især markmus og mosegrise. Derudover kan lækatten lejlighedsvis tage harekillinger og en del fugle og deres æg. Lækattens mod og dristighed står i omvendt forhold til dens størelse, fasaner og harer skal ikke føle sig for sikre for det lille rovdyr.

Levested

: Åbent land, skov og i haver nær meneskeboliger.

Bygger rede i et gammelt stendige, hule træer og brændestabler. En samling gamle murbrokker eller et forladt mulvarpebo er heller ikke at foragte.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus, B. (red), 1993: Danmarks Pattedyr, Gyldendal.

De senest indberettede arter i Naturbasen: