Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marie-Louise  Haagensen
    Foto: Marie-Louise Haagensen
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen

Kendetegn

: Gråsæl har en meget kort grålig pels med spredte mørke pletter. Hannens pels er typisk mørkere end hunnens. Undersiden er hvidlig grå og kroppen er meget strømlinet. Sælen har en kegleformet snude. Ældre hanner har en let opadbuet næseryg, mens hunnerne har lige næseryg. Hannen kan blive op til 2,2 meter og veje 230 kg, mens hunnen kan blive 1,8 meter og få en vægt på 150 kg.
Gråsæl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Nielsen

Forveksling

: Gråsælen kan forveksles med den spættede sæl. Gråsælen er noget større, snuden er kegleformet og, især hos hannerne, noget længere. Indtil 5-6 ugers alderen har gråsælens unger en lys ulden pels.

Den meget sjældne ringsæl (Phoca hispida) er mindre end gråsælen og har mørke pletter omkranset af lyse ringe på ryggen.

Udbredelse

: Gråsæler ses især ved Hirsholmene og Ellinge ås udløb, Læsø, Anholt, Horsens fjord og Endelave, Vadehavet, Hesselø, Saltholm, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Ertholmene ved Bornholm.

Den er endvidere udbredt i det tempererede bælte i nordatlanten. Størstedelen omkring de britiske øer, men også langs Canadas, Islands og Norges kyster og i Østersøen.

Har været i tilbagegang i Østersøen, men de seneste par år meldes om en beskeden fremgang. Bestanden menes at tælle omkring 5000 dyr.

Gråsæl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Gråsælen kan ses året rundt, men er mest på land i forbindelse med parring og fødning af unger, dvs. i perioden januar-april.

Tidsmæssig fordeling

af Gråsæl baseret på Naturbasens observationer:
Gråsæl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gråsæl - månedlig fordeling

Biologi

: Gråsæler har forlænget drægtighed og er i gennemsnit drægtige i 11 måneder. I Østersøen fødes ungerne i februar-marts, alle andre steder september-oktober. Hunnen føder en unge. Ungerne har en lys ulden pels der skiftes efter 5-6 uger, hvorefter ungen kan følge moderen ud i vandet. Gråsælens unger er sårbare og op mod 60 pct dør inden de når 1 års alderen.

Hannen tilkæmper sig et harem på 5-7 hunner. Hunnerne forsvares voldsomt overfor indtrængere. Kønsmodne omkring 3 år, men på grund af de voldsomme kampe, parrer hanner sig sjældent før 7-8 års alderen, hvor de har opnået tilstrækkelig styrke og størrelse, til at udfordre ældre hanner. Gråsæler bliver sjældent over 40 år.

Levested

: I Danmark har gråsælen hvile- og ynglepladser på sandbanker, revler og skær.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: