Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Hans Staunstrup
  Foto: Hans Staunstrup
 • Fotograf: Peter Nielsen
  Foto: Peter Nielsen
 • Fotograf: Morten DD Hansen
  Foto: Morten DD Hansen

Kendetegn

: Bruden er vort mindste rovdyr, og i lighed med de øvrige mårdyr, er der udtalt forskel på vægt og størelse hos de to køn. Hannerne vejer 72-132 g, mens hunnerne vejer 43-73 g. Kropslængden hos hannerne 21-23 cm og hos hunnerne 16-19 cm. Halens længde er 4-6 cm. Bruden er lang og slank, med en lang nakke, et flat smalt hoved og korte ben, med store sorte øjne og store runde ører. Pelsen er rødbrun på ryggen og hvidgrå på undersiden. Overgangen mellem farverne er næsten altid uregelmæssig og bugtet. Halen, der virker forholdsvis kort, er helt brun. Her i landet har bruden samme farve sommer og vinter.
Brud
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Nielsen

Variation

: Pelsens brune farve kan variere en del.

Forveksling

: Kan forveksles med lækat, som dog i modsætning til Bruden har sort halespids.

Udbredelse

: Bruden forekommer i hele landet med undtagelse af en række øer samt over hele Europa bortset fra Irland og Island. Den findes endvidere i Nordafrika, i store dele af Asien og Nordamerika. Indført til New Zealand.
Brud - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Er aktiv både dag og nat, med indlagte hvilepauser. Jager hovedsagelig om natten. Kan ses hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Brud baseret på Naturbasens observationer:
Brud - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brud - månedlig fordeling

Biologi

: Bruden yngler en til to gange om året, forår og sensommer. Den føder 1-7 unger, som vejer 1,1-1,7 g og er nøgne og døve. Hunnen alene passer ungerne til de, efter 12 uger, kan klare sig selv. Brudens føde består hovedsagelig af mus, men også rotter, muldvarper, småfugle, fugleæg, kaniner og lejlighedsvis fjærkræ. Diæten kan endvidere omfatte insekter og firben. På trods af sin lidenhed angriber den aggresivt byttedyr op til fem gange sin egen størelse.

Levested

: Bebor skov og krat ved marker, men også parker og haver i byerne. Om vinteren opholder den sig i stalde, lader, kældre, afløb m.m.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Muus, B. (red), 1993: Danmarks Pattedyr, Gyldendal.

De senest indberettede arter i Naturbasen: