Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Claus  Grahndin
    Foto: Claus Grahndin

Svær at bestemme!

Kan forveksles med den almindelige Noctua janthe. Kendes på det bredere sorte bånd på bagvingerne, samt på den mere diffuse afgrænsning af det sorte på forvinge-undersiden.

Kendetegn

: Vingefang: 36-44 mm. Forvingens grundfarve er rødbrun med grålige områder. Ring og nyremærket kan have hvid/gullig rand.
Violetgrå Båndugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Fischer Rasmussen

Variation

: Noctua janthina er en variable art, hvor især mængden af den sorte rand på bagvingen kan variere.

Forveksling

: N. janthe og N. janthina ligner hinanden rigtig meget. Der kan der forekomme variationer af begge arter der kan overlappe i karaktertræk, derfor er genitalepræparation den sikre måde at artsbestemme disse to arter.

N. janthina er svær at adskille fra den almindelige art N. janthe, hvor janthina adskilles ved at bagvingen har et bredere sort bånd og et sort bånd øverst på bagvingen, hvilket kan få bagvingen til at fremstå sort med gult midtparti. De to arter kan ikke adskilles 100 % udelukkende på forvingerne, men oftere er janthina mørkere.

Udbredelse

: Arten er relativ sjælden, men der findes fund fra det meste af landet.
Violetgrå Båndugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago flyver i Danmark fra slutningen af juli til midten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Violetgrå Båndugle baseret på Naturbasens observationer:
Violetgrå Båndugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Violetgrå Båndugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på forskellige urteagtige planter og den overvintrer efter forpupningen i jorden.

Levested

: Ifølge Peder Skou i Nordens ugler er levestedet ikke kendt, men formodentligt lever janthina på mere sandede områder end Noctua janthe.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen, M og Fibiger, M, 2009, Danmarks sommerfugle, Bugbook Publishing.

Skou, Peder, 1991, Nordens ugler, Apollo books.

Waring, P og Townsend, Ma, 2013, field guide to the Moths of Great Britain and Ireland, British Wildlife Publishing Ltd.

www.lepiforum.de/lepiwiki.pl...

De senest indberettede arter i Naturbasen: