Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Paul René Orlien
  Foto: Paul René Orlien
 • Fotograf: Paul René Orlien
  Foto: Paul René Orlien
 • Fotograf: Thomas Larsen
  Foto: Thomas Larsen

Kendetegn

: Dette er en af de allerførste sommerfugle, der klækkes herhjemme, nogle gange allerede i januar. Den kendes på det brede mellemfelt med den uklare indre mellemlinie og de punktformede sømpletter.

Vingefang: 32-37 mm (KUN hannen). Hunnen har reducerede vingestumper og kan ikke flyve - den kendes fra Slåen-frostmåler/Smalbåndet slåenmåler (Theria rupicapraria) på de parallelle linier.

Efter klækningen kravler hunnen i skumringen ud på tynde kviste og sidder og lokker hannerne til med feromondufte.

Tidlig Frostmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Bredbåndet slåenmåler forveksles let med Slåen-frostmåler/Smalbåndet slåenmåler (Theria rupicapraria) og blev således først udskilt som selvstændig art så sent som i 1977. Forholdet mellem de to arter er således: Bredbåndet slåenmåler kendes bedst på, at forvingens mellemfelt er bredt ned mod randen, hvor det på Smalbåndet s. bliver forholdsvis smalt. Derudover er den indre mellemlinie ofte kun diffust tegnet på Bredbåndet s., hvor den på Smalbåndet s. ofte er skarpere tegnet. Endelig er sømprikkerne på både for- og bagvinger små og punktformede på Bredbåndet s., mens de oftest er stregformede på Smalbåndet s. - denne har også en kortere flyvetid, der starter i begyndelsen af marts og ender i starten af april.

En tredje lignende art, Spidsvinget slåenmåler (Aleucis distinctaria) er indtil videre fundet 3 gange i Danmark. Den flyver noget senere (april-maj) og kendes på den tydeligt tilspidsede forvinge.

Udbredelse

: Arten er i Jylland kun fundet i Syd- og Østjylland. Den er ret lokal i sin udbredelse, men ofte kan den træffes i antal de rigtige steder. I Danmark er den kendt fra meget spredte forekomster i Syd- og Østjylland og på Øerne inkl. Bornholm. I nyere tid er den ikke fundet i Nordvestsjælland, Nordøstsjælland og Møn. Med en målrettet indsats vil man muligvis kunne finde arten flere steder.
Tidlig Frostmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Primaria betyder den første - og hannerne flyver i skumringen og om natten, allerede når frosten slipper sit tag. Den kan i milde vintre træffes fra sidste halvdel af januar til begyndelsen af april. Dens hovedflyvetid er dog februar og marts.

Tidsmæssig fordeling

af Tidlig Frostmåler baseret på Naturbasens observationer:
Tidlig Frostmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tidlig Frostmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er oftest grøn med mørkere klatter og blege striber. Den lever i forsommeren hovedsagelig på slåen, men også på tjørn.

Levested

: Findes i hegn og krat, skovbryn og hække, ofte nær havet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks sommerfugle v/M.Top-Jensen og M.Fibiger, Østermarie 2009.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag 1998.

Artikel hos Lepidopterologisk Forening.

De senest indberettede arter i Naturbasen: