Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Allan  Kristensen
    Foto: Allan Kristensen
  • Fotograf: Tim H. Hansen
    Foto: Tim H. Hansen
  • Fotograf: Morten DD Hansen
    Foto: Morten DD Hansen

Atlas

: Gul Bjørnesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde: Cirka 18-20 mm. Meget dekorativ og kraftig svirreflue med ret store, sorte øjne og lang, tæt citrongul til lysbrunlig behåring bag hovedet. Forryggen er skinnende sort med svag sort behåring bagest. Bag på rygskjoldet er der en smal stribe med gullig/brunlig behåring efterfulgt af et bredere hvidt bånd. Bagkroppen er sort med hvid kant hele vejen rundt. Vingerne har brunlig basis, brune årer og midt på vingen ses et brunligt vingemærke. Lårene er sorte med brunlig kant. Hannens er runde og kraftige. Læggen er lysbrun, fødderne gullige.
Gul Bjørnesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Mogensen

Variation

: Hanner og hunner kan adskilles vha. øjenstillingen. Hannens sidder tæt sammen, mens hunnens er let adskilte. Hannen har tykke baglår.

Forveksling

: : Kan på afstand let forveksles med Havehumle. De store, kantede øjne og den typiske vingestilling for fluer udgør dog en tydelig forskel ved nærmere eftersyn. Gul Bjørnesvirreflue flyver mere elegant end Havehumle og tager en lige rute mellem foderplanterne. Ligeledes hviler den sig ofte på større blade i fuld sol.

En oplagt forvekslingsmulighed er Jordhumle-svirreflue, hvis antennebørster ikke har hår; Gul bjørnesvirreflues er fjerhåret.

Nogle variationer af Foranderlig humlesvirreflue kan også forveksles med Gul bjørnesvirreflue. Denne er dog mindre og en meget hurtigere flyver. Foranderlig humlesvirreflues forreste bagkantrib er desuden vinklet i forhold til ydersiden af vingen.

Udbredelse

: I Danmark er arten rødlistet og vurderet som truet (EN).Den findes i isolerede bestande i Nord- og Midtjylland.

Den forekommer i små enklaver rundt om i Europa og i Kaukasus.

Gul Bjørnesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra medio juni til sidst på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Bjørnesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Gul Bjørnesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Bjørnesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: : Detajlerne om larvens biologi er stadig ikke særligt kendte. Det vides dog, at den er udstyret med et ånderør, som er nødvendigt for at kunne leve i våde, iltfattige omgivelser som dynd, småpytter som rottehale eller i vådt, rådnende ved. Man mener, den er forsvundet/truet på grund af dræning af våde skov- og engområder.

Arten har formentlig kun en årlig generation.

Kendte værtsplanter i Danmark er Blåhat, Kål- og Kærtidsel, Aksrapunsel og Oregano. Fra medio august synes den hovedsageligt at være knyttet til Djævelsbid.

Levested

: Dens pollen og nektar finder den på lysåbne steder i skove samt på enge og overdrev ofte i nærheden af vandløb/vådområder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: