Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: John Holst
  Foto: John Holst
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Atlas

: Mark-Frytle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har spredte skud eller er løst tueformet med korte, underjordiske udløbere,

Stænglerne er indtil 20 cm. høj og ender i en sammensat blomsterstand af indtil 6 kugleformede blomsterhoveder med godt en halv snes blomster i hver. Det ene af blomsterhovederne er ustilket, de andre sidder på tynde stilke, der efterhånden bliver bøjede.

Støvknappen er 3-4 gnge støvtrådens lægnde.

Mark-Frytle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Patrick Rolighed Bjerregaard

Forveksling

: Især Mangeblomstret Frytle, som har indtil 30 cm. høje stængler og vokser i tætte tuer.uden udløbere. Mangeblomstret Frytles blomsterhoveder sidder i en skærm, hvor alle stilke er omtrent lige lange. Støvknappen er højst 2,5 gange støvtrådens længde.

Håret Frytle er tueformet og har blomserne siddende enkeltvis, ikke i hoveder, og blosterblade, der er kastaniebrune med tydelig hvid hindekant.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Mark-Frytle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer marts-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Mark-Frytle baseret på Naturbasens observationer:
Mark-Frytle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mark-Frytle - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græsagtig urt med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Luzula er af latin lucciola="lille lys". "Frytle" er lånt fra norsk og er af uvis oprindelse.

Campestris af campus="slette", "åben mark" = voksende på marker.

Levested

: Åbne, græsklædte steder med tør bund, gamle græsplæner, vejkanter etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: