Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann

Atlas

: Tvebo Baldrian overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Tvebo Baldrian
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Tania Jensen

Udbredelse

af Tvebo Baldrian baseret på Naturbasens observationer:
Tvebo Baldrian - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Tvebo Baldrian baseret på Naturbasens observationer:
Tvebo Baldrian - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tvebo Baldrian - månedlig fordeling

Levested

: Tvebo baldrian vokser i kærområder, rigkær og væld.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Danske Rødliste 2019

De senest indberettede arter i Naturbasen: