Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: En noget spinkel mos med en karakteristisk fløjsagtig, matgrøn fremtoning. Den er uregelmæssigt fjergrenet som almindeligt er i slægten.

Bladene er smalt trekantede og hele randen er tydeligt fintandet. Bladnerven når 60-70 pct af bladlængden.

Grenbladene er i reglen udpræget ensidigt vendte.

Bladcellerne er udpræget lange: 10-15 x så lange som brede.

Sporehusstilken (seta) er tæt vortet og sporehusene er lysebrune, ca 2 x så lange som brede.

Fløjl-Kortkapsel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Variationen er betydelig, men den lyst matgrønne, fløjlsagtige fremtoning er en ret konstant karakter.

Forveksling

: Ved nøgling og mikroskopering o.s.v. er der en lang række forvekslingsmuligheder. Men i realiteten kendes arten meget let, når man har gjort sig fortrolig med den, på den matte, lyst bleggrønne fløjsagtige fremtoning, som ikke findes hos andre mosser, man træffer på artens voksesteder. Dette i forbindelse med de smalle, langt tilspidsede og fintandede blade med nerve der når 60-70 pct af bladlængden.

Udbredelse

: Mosset er meget almindeligt i danske skove, især løvskove.
Fløjl-Kortkapsel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, når den ikke er dækket af sne og is. Man får lettest øje på den i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Fløjl-Kortkapsel baseret på Naturbasens observationer:
Fløjl-Kortkapsel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fløjl-Kortkapsel - månedlig fordeling

Biologi

: Mosset er særbo(autoik) med han- og hunorganer på forskellige grene på samme plante.

Det latinske slægtsnavn "velutinum" betyder "fløjlsagtig", "som fløjl" og hentyder til den karakteristiske fløjlsagtige fremtoning. Det danske navn har samme betydning.

Levested

: Fløjls-Kortkapsel vokser på jord og stammer i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den danske mosflora I: Bladmosser. 1976 Gyldendal. Mange forfattere. ISBN: 87-01-20371-6

Mossor. Interpublishing, Stockholm.Tomas Hallingbäck 2000.ISBN 91-86448-11-0.Gert Sten Mogensen og Irina Goldberg: Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005.

www.botaniskmuseum.dk...danmos4.pdf

De senest indberettede arter i Naturbasen: